Comunicate de presă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Creștere a finanţării de bază pentru învăţământul preuniversitar

18 Ian 2017

Costul standard per elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru anul 2017, crește de la 3.043 lei/an la 3.740 lei, potrivit a două hotărâri adoptate în ședința de astăzi a Guvernului (cele două acte normative sunt disponibile atașat).

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat primesc finanţare de bază, în limitele costului standard per elev/preşcolar, de la bugetul de stat, din sumele defalcare din TVA prin bugetele locale.

Comunicat de presă privind concursul pentru ocuparea posturilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar

09 Ian 2017

După validarea rezultatelor concursului, situaţia ocupării funcţiilor de director şi director adjunct se prezintă astfel:

- din cele 6.404 funcţii de director, au fost ocupate prin concurs 4.058, restul de 2.346 rămânând vacante;

- din cele 2.480 funcţii de director adjunct, au fost ocupate prin concurs 1.344, restul de 1.136 rămânând vacante.

Informare privind activitatea școlilor și universităților din zonele afectate de condițiile meteorologice nefavorabile

07 Ian 2017

Ministerul Educației Naționale solicită inspectoratelor școlare județene să monitorizeze situația unităților de învățământ din județele afectate de condițiile meteorologice nefavorabile, astfel încât deciziile privind suspendarea cursurilor să fie luate la nivel local cu maximă operativitate.

Ministrul Mircea Dumitru își prezintă raportul de activitate după șase luni de mandat

04 Ian 2017

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a dat publicității astăzi, 4 ianuarie, raportul de activitate la finalul celor șase luni de mandat în această funcție. Structurat pe domeniile mari de activitate ale ministerului - învățământ preuniversitar, învățământ superior și cercetare - documentul include atât realizările, cât și proiectele în curs de desfășurare.

Protocol-cadru între ministerele Educației, Muncii și Sănătății pentru implementarea serviciilor comunitare integrate

29 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu au semnat Protocolul-cadru de colaborare în vederea implementării unei abordări integrate a serviciilor comunitare necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei.

Cultivarea gândirii critice și promovarea valorilor democratice, obiectivele Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”

29 Dec 2016

Concursul național de dezbateri „Tinerii dezbat” va avea statut de olimpiadă națională. Iniţiat în anul 2009 de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, sub forma unui concurs naţional de dezbateri oratorice, competiția își va schimba statutul, în acest sens fiind aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire

Campanie națională de informare și promovare a învățământului profesional și tehnic și a învățământului dual

28 Dec 2016

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNIDPT) vor derula programul național „2017 - anul învățământului profesional și tehnic în România”.

Noi standarde și indicatori de performanță în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a şcolilor doctorale, pe domenii

28 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii. Actul normativ, ce urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, are la bază cele trei domenii de asigurare a calității - capacitatea instituțională, eficacitatea educațională și managementul calității - în raport cu care

Gradația de merit recunoaște eforturile cadrelor didactice în materie de prevenire și combatere a abandonului școlar și în proiectele de promovare a incluziunii școlare

27 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă