Direcția Juridic

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Asigură reprezentarea intereselor legitime ale Ministerului Educaţiei în faţa instanţelor judecătoreşti de orice nivel

Asigură consultanţă şi asistență juridică, la cerere, direcţiilor generale/direcţiilor/altor compartimente funcţionale din cadrul Ministerului Educaţiei

Asigură consultanţă în elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de minister, precum şi a actelor administrative cu caracter normativ

 

Director: Crina Ciobanu

e-mail: crina.ciobanu@edu.gov.ro