învățământ superior

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Biblioteci Universitare

Parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare, sistemul naţional al bibliotecilor de învăţământ este format din:

Bibliotecile universitare sunt instituţiile sau unităţile aflate prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetătorilor din universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare care, în limitele prevăzute de regulamentul de organizare, pot funcţiona şi ca biblioteci publice.

 Din categoria bibliotecilor universitare fac parte:

Instituții de învățământ superior

Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior din România

Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea.

Pagini

Subscribe to RSS - învățământ superior