Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Acte normative subsecvente LEN
ORDIN nr. 5635/31.08.2012 privind structura anului şcolar 2012 – 2013
Emitent:MECT
Data emiterii:31.08.2012
Tip legislaţie:Ordin
Fişier:
Download file: OMECTS 5635_structura_an-scolar_2012_2013.zipOMECTS 5635_structura_an-scolar_2012_2013.zip [ Descarcă ]
Tip: zip; charset=binary (454.34 KB)


Utile
Ultimele documente
 • REGULAMENT SPECIFIC Privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Limba și literatura polonă maternă în anul şcolar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului Școlar Național de Biologie ,,GEORGE EMIL PALADE”, fără finanțare MECȘ
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări la Regulamentul de organizare și desfăşurare a Concursului Școlar Național de Biologie ,,GEORGE EMIL PALADE”, din Anexa 1 la OMEN nr. 5002/02.12.2014, valabile pentru anul școlar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5114/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007 pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal și ai învățământului superior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • A 19-a ediție a Taberei Europene de Arte Frumoase/Fine Arts Camps Europe - FACE 2015, Horni Jeleni, R. Cehă, 15 iulie – 1 august 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu (Constanţa, Tulcea, ICIM Buc.)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult