Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Acte normative subsecvente Legii Educației Naționale nr. 1/2011
ORDIN nr. 5635/31.08.2012 privind structura anului şcolar 2012 – 2013
Emitent:MECT
Data emiterii:31.08.2012
Tip legislaţie:Ordin
Fişier:
Download file: OMECTS 5635_structura_an-scolar_2012_2013.zipOMECTS 5635_structura_an-scolar_2012_2013.zip [ Descarcă ]
Tip: zip; charset=binary (454.34 KB)


Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • Regulament specific privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de lectură - Lectura ca abilitate de viață - LAV pentru elevii din clasele a V-a - a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limba şi literatura română clasele IX—XII
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbă și literatură română - gimnaziu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN M.E.C.S. nr.5232/14.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • APEL PENTRU SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • APEL PENTRU SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE în grupurile de lucru pentru evaluările naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a din anul şcolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Formular de aplicație pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Fişă de evaluare a proiectelor educative extrașcolare din Calendarul Activităţilor Educative Naționale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult