Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Instituţii de învăţământ superior
Ultimele documente adăugate:
 • H.G. nr. 916/11.08.2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LEGE nr. 287/24.06.2004 privind consorţiile universitare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • H.G. nr. 196/20.02.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Secretariatului Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră. Însoţită de nota de fundamentare.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDONANŢĂ nr. 20/30.01.2003 privind acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României şi timbru sec instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Materiale informative
6 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Anunţul Ministerului Educaţiei din Turkmenistan privind organizarea concursului internaţional pentru ocuparea funcţiei de rector al Universităţii Internaţionale a Ştiinţelor Umanitare şi a Dezvoltării din Turkmenistan
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Carta Universitară Erasmus 2014-2020
  Descarcă Citeşte mai mult
 • O R D I N privind DIPLOMA DE LICENȚĂ, DIPLOMA DE ARHITECT şi SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Târgul de studii postuniversitare, ediţia a 5-a, se va desfăşura în perioada 6 – 9 martie 2008 la Monterrey şi 8 - 9 martie la Ciudad de Mexico.
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ superior
 • Concurs Director CSUD - Universitatea ,,Vasile Alecsandri" din Bacău
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea guvernului nr. 595/2015 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2015-2016, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015 - 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3784 din 07.05.2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de analiză a contestațiilor, pentru contestațiile formulate împotriva deciziilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2015 - PROPUNERE CNFIS
  Descarcă Citeşte mai mult
 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - Hotărâre de Guvern privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă
  Descarcă Citeşte mai mult