Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Olimpiade naţionale
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări la Regulamentul privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de Științe a Uniunii Europene cu nr. 28694/07.02.2012, valabile pentru anul școlar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal la disciplina biologie, an școlar 2014–2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind desfăşurarea Olimpiadei de Chimie
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Programa pentru olimpiada de limba engleza 2013-2014 - sectiunea B, proba de debate
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programele Olimpiadelor de Tehnologie aprobate de M.E.C.T.S prin nota nr. 101290/03.12.2012 pentru anul scolar 2012-2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota MECTS privind aprobarea programelor Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" pentru anul scolar 2011-2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programele Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara "TEHNOLOGII" aprobat de M.E.C.T.S prin nota nr.60083/20.12.2010 pentru anul scolar 2010-2011
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Lista absolvenților de liceu, promoția 2010, premiați la olimpiadele naționale și internaționale, care pot participa la admiterea fără examen în învăţământul superior, în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 59
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Tabel nominal cu elevii premiaţi la Olimpiada Naţională de Informatică pentru gimnaziu Slatina, 29.01.2010 - 3.02.2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista absolvenţilor de liceu, promoţia 2009, premiaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale, care pot participa la admiterea fără examen în învăţământul superior, în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 59
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista absolvenţilor 2008, premiaţi în ultimii doi ani la olimpiada de limba şi literatură maternă – faza naţională
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Fişa de evaluare la Concursul Naţional de Muzică pentru formaţiile instrumentale, corale şi solişti vocali din învăţământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 3682/22.04.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTA nr. 237/GP/26.05.2016 privind finalizarea introducerii datelor - program ,,EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3.838/23.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA NOMINALĂ A CANDIDAȚILOR CARE POT PARTICIPA LA SESIUNEA SPECIALĂ DE EVALUARE NAŢIONALĂ - 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Dezbatere publică: „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANUNȚ privind declanșarea procesului de asigurare a manualelor școlare pentru clasele a XI-a și a XII-a, pentru anul școlar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • CATALOGUL manualelor scolare valabile in invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista de completare modificată a Listei nominale a absolvenților de liceu care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile international sportive și Lista nominal a absolvenților de liceu care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale pe discipline școlare și a absolvenților de liceu 2016, care susțin examenul de admitere în universitățile din străinătate ce pot susţine examenul de bacalaureat - sesiune specială, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 190/MCA/05.05.2016 referitoare la modificarea calendarului privind selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu din învățământul gimnazial
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3736/06.05.2016 privind desemnarea membrilor Comisiei Centrale şi a Comisiei de Contestaţii pentru aplicarea prevederilor Legii nr.269/2004
  Descarcă Citeşte mai mult