Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Olimpiade naţionale
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări la Regulamentul privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de Științe a Uniunii Europene cu nr. 28694/07.02.2012, valabile pentru anul școlar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal la disciplina biologie, an școlar 2014–2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind desfăşurarea Olimpiadei de Chimie
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Programa pentru olimpiada de limba engleza 2013-2014 - sectiunea B, proba de debate
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programele Olimpiadelor de Tehnologie aprobate de M.E.C.T.S prin nota nr. 101290/03.12.2012 pentru anul scolar 2012-2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota MECTS privind aprobarea programelor Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" pentru anul scolar 2011-2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programele Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara "TEHNOLOGII" aprobat de M.E.C.T.S prin nota nr.60083/20.12.2010 pentru anul scolar 2010-2011
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Lista absolvenților de liceu, promoția 2010, premiați la olimpiadele naționale și internaționale, care pot participa la admiterea fără examen în învăţământul superior, în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 59
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Tabel nominal cu elevii premiaţi la Olimpiada Naţională de Informatică pentru gimnaziu Slatina, 29.01.2010 - 3.02.2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista absolvenţilor de liceu, promoţia 2009, premiaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale, care pot participa la admiterea fără examen în învăţământul superior, în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 59
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista absolvenţilor 2008, premiaţi în ultimii doi ani la olimpiada de limba şi literatură maternă – faza naţională
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Fişa de evaluare la Concursul Naţional de Muzică pentru formaţiile instrumentale, corale şi solişti vocali din învăţământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • Proiect de ordin privind structura anului şcolar 2016-2017 (supus dezbaterii publice)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Apel pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ghid de intervenţie pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică în grădiniţie şi şcoli
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PROIECTELOR CÂȘTIGĂTOARE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMPETIȚIEI NAȚIONALE „O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” – ediția 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Componenţa grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor şcolare în învăţământul gimnazial
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3.947/3.06.2016 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru stabilirea reperelor tehnice minimale privind achiziţionarea manualelor pentru ciclul superior al liceului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTA nr. 247/GP/02.06.2016 privind lista beneficiarilor, verificarea datelor existente în listă, depunerea eventualelor contestații - program ,,Euro 200"
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3892/31.05.2016 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE FINALE obținute în urma evaluării candidaturilor unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în competiţia „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” - ediţia 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA unităţilor de învăţământ preuniversitar declarate câştigătoare în cadrul competiţiei naționale „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” - ediția 2016
  Descarcă Citeşte mai mult