Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Licenţa
Ultimele documente adăugate:
 • OMECS nr. 5272/22.09.2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr. 217/4172/1348/835/31.03.2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr. 3179/05.02.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr. 3165/04.02.2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015 - 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Ordonanță de Guvern nr. 42/26.08.2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărâre de Guvern nr. 575/15.07.2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015 - 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărâre de Guvern nr. 211/25.03.2015 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015 - 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărâre de Guvern nr. 635/11.06.2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ superior