Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Master
Ultimele documente adăugate:
 • OMECTS nr. 5370/21.08.2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4666/03.08.2009 cu privire la modificarea Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4.644/30.06.2008 privind completarea şi modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3628 din 31.03.2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 3315/28.02.2008 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2008-2009
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Hotărâre de Guvern nr. 595/22.07.2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărâre de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Anexa nr. 1 la OMECT nr. 4.644/30.06.2008 - structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi programele de studii universitare de masterat acreditate
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anexa nr. 2 la OMECT nr. 4.644/30.06.2008 - structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi programele de studii universitare de masterat acreditate
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ superior