Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Învăţământ preuniversitar
Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este structurat pe 4 niveluri:
 • Preşcolar, cuprinzând: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală;
 • Primar, cuprinzând: clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
 • Secundar, care cuprinde:
  • învăţământul secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII şi ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X;
  • învăţământul secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;
 • Postliceal.

Structura învăţământului preuniversitar este disponibilă aici.

Domeniul învăţământului preuniversitar este supervizat de către Direcţia Generală Învățământ Preuniversitar.
Organizarea, conducerea şi atribuţiile acestei direcţii le găsiți aici.

 

Acreditarea/autorizarea unităților de învățământ preuniversitar

 Acreditarea/autorizarea, respectiv evaluarea periodică a unităților de învățământ este realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Site-ul Agenției poate fi accesat dând click aici. ARACIP publică, periodic, următoarele Registre Naționale:

 

Legislaţie

 • LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115/2014
 • Ordin MECȘ nr. 5079/31.08.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016
 • Ordin MECȘ nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului școlar 2015-2016 
 • Ordin MEN nr. 3637/19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015  
 • Ordin MEN nr. 3818/03.06.2013 privind structura anului scolar 2013 - 2014
 • Ordin MECTS nr. 4720/24.08.2010 privind aprobarea programei scolare pentru disciplina optionala "Administrarea calculatoarelor și rețelelor"
 • Ordin MECTS nr. 4032/01.06.2010 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011
 • Ordin MECTS nr. 4031/01.06.2010 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal – sesiunile anului 2010
 • Legea învăţământului nr. 84/24.07.1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (abrogată)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005

 • Instituţii subordonate

  • Lista inspectoratelor școlare județene/ale Municipiului București poate fi consultată aici;
  • Rețeaua școlară din învățământul preuniversitar poate fi accesată aici.

   

  Utile
  Ultimele documente din
  Învăţământ preuniversitar
  • OMENCS nr. 3682/22.04.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
   Descarcă Citeşte mai mult
  • NOTA nr. 237/GP/26.05.2016 privind finalizarea introducerii datelor - program ,,EURO 200"
   Descarcă Citeşte mai mult
  • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3.838/23.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor
   Descarcă Citeşte mai mult
  • LISTA NOMINALĂ A CANDIDAȚILOR CARE POT PARTICIPA LA SESIUNEA SPECIALĂ DE EVALUARE NAŢIONALĂ - 2016
   Descarcă Citeşte mai mult
  • Dezbatere publică: „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a”
   Descarcă Citeşte mai mult
  • ANUNȚ privind declanșarea procesului de asigurare a manualelor școlare pentru clasele a XI-a și a XII-a, pentru anul școlar 2016-2017
   Descarcă Citeşte mai mult
  • CATALOGUL manualelor scolare valabile in invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2016-2017
   Descarcă Citeşte mai mult
  • Lista de completare modificată a Listei nominale a absolvenților de liceu care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile international sportive și Lista nominal a absolvenților de liceu care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale pe discipline școlare și a absolvenților de liceu 2016, care susțin examenul de admitere în universitățile din străinătate ce pot susţine examenul de bacalaureat - sesiune specială, 2016
   Descarcă Citeşte mai mult
  • Nota nr. 190/MCA/05.05.2016 referitoare la modificarea calendarului privind selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu din învățământul gimnazial
   Descarcă Citeşte mai mult
  • OMENCS nr. 3736/06.05.2016 privind desemnarea membrilor Comisiei Centrale şi a Comisiei de Contestaţii pentru aplicarea prevederilor Legii nr.269/2004
   Descarcă Citeşte mai mult