Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Învăţământ preuniversitar
Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este structurat pe 4 niveluri:
 • Preşcolar, cuprinzând: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală;
 • Primar, cuprinzând: clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
 • Secundar, care cuprinde:
  • învăţământul secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII şi ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X;
  • învăţământul secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;
 • Postliceal.

Structura învăţământului preuniversitar este disponibilă aici.

Domeniul învăţământului preuniversitar este supervizat de către Direcţia Generală Învățământ Preuniversitar.
Organizarea, conducerea şi atribuţiile acestei direcţii le găsiți aici.

 

Acreditarea/autorizarea unităților de învățământ preuniversitar

 Acreditarea/autorizarea, respectiv evaluarea periodică a unităților de învățământ este realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Site-ul Agenției poate fi accesat dând click aici. ARACIP publică, periodic, următoarele Registre Naționale:

 

Legislaţie

 • LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115/2014
 • Ordin MECȘ nr. 5079/31.08.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016
 • Ordin MECȘ nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului școlar 2015-2016 
 • Ordin MEN nr. 3637/19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015  
 • Ordin MEN nr. 3818/03.06.2013 privind structura anului scolar 2013 - 2014
 • Ordin MECTS nr. 4720/24.08.2010 privind aprobarea programei scolare pentru disciplina optionala "Administrarea calculatoarelor și rețelelor"
 • Ordin MECTS nr. 4032/01.06.2010 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011
 • Ordin MECTS nr. 4031/01.06.2010 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal – sesiunile anului 2010
 • Legea învăţământului nr. 84/24.07.1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (abrogată)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005

 • Instituţii subordonate

  • Lista inspectoratelor școlare județene/ale Municipiului București poate fi consultată aici;
  • Rețeaua școlară din învățământul preuniversitar poate fi accesată aici.

   

  Utile
  Ultimele documente din
  Învăţământ preuniversitar
  • OMENCS nr. 4294/23.06.2016 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3892/31.05.2016 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2016
   Descarcă Citeşte mai mult
  • Proiect de ordin privind structura anului şcolar 2016-2017 (supus dezbaterii publice)
   Descarcă Citeşte mai mult
  • Apel pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ
   Descarcă Citeşte mai mult
  • Ghid de intervenţie pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică în grădiniţie şi şcoli
   Descarcă Citeşte mai mult
  • LISTA PROIECTELOR CÂȘTIGĂTOARE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMPETIȚIEI NAȚIONALE „O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” – ediția 2016
   Descarcă Citeşte mai mult
  • Componenţa grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor şcolare în învăţământul gimnazial
   Descarcă Citeşte mai mult
  • OMENCS nr. 3.947/3.06.2016 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru stabilirea reperelor tehnice minimale privind achiziţionarea manualelor pentru ciclul superior al liceului
   Descarcă Citeşte mai mult
  • NOTA nr. 247/GP/02.06.2016 privind lista beneficiarilor, verificarea datelor existente în listă, depunerea eventualelor contestații - program ,,Euro 200"
   Descarcă Citeşte mai mult
  • OMENCS nr. 3892/31.05.2016 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2016
   Descarcă Citeşte mai mult
  • REZULTATELE FINALE obținute în urma evaluării candidaturilor unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în competiţia „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” - ediţia 2016
   Descarcă Citeşte mai mult