Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Informare publică (Legea 544/2001)
Compartimentul pentru Informare Publică
str. Spiru Haret, nr. 10
sector 1, 010176, Bucuresti
telefon: + 40 (21) 315 50 99
e-mail: contact544@gov.edu.ro
Program de funcţionare: luni-joi, între orele 8:30-16:30; vineri, între orele 8:30-14:00.

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Ministerului Educaţiei Naţionale, vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe adresa ministerului (Strada General Berthelot, nr.28-30, sector 1, 010176, Bucureşti, România).

În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă, conform legii.

Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:
   Cerere solicitare informaţii de interes public
   Reclamaţie administrativă 1
   Reclamaţie administrativă 2

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:
~
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Model de cerere de solicitare informaţii de interes public (conform Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Model de reclamaţie administrativă 1 (conform Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Model de reclamaţie administrativă 2 (conform Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
  Descarcă Citeşte mai mult
Materiale informative
2 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Reamintim unităților de învățământ și evaluatorilor externi ai ARACIP documentația solicitată de ARACIP în cadrul vizitelor de evaluare externă 31.01.2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANUNȚ referitor la selecția organizațiilor societății civile în vederea participării la lucrările Comitetului Consultativ Tematic "Educație" constituit pentru pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014 - 2020
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente
 • Proiect ROSE. Notă privind modalitatea de contestație a rezultatului evaluării candidaturilor privind facilitarea elaborării și evaluării propunerilor de granturi pentru licee
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4294/23.06.2016 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3892/31.05.2016 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 4343/2015, privind aprobarea Metodologiei-cadru de selecţie a cadrelor didactice care predau în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în vederea FACILITARII ELABORĂRII ȘI EVALUĂRII PROPUNERILOR DE GRANTURI PENTRU LICEE ÎN CADRUL ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de ordin privind structura anului şcolar 2016-2017 (supus dezbaterii publice)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Tabel cu rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în cadrul selecției unui consultant individual în vederea Elaborarii manualului de granturi pentru universități în cadrul proiectului ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din Craiova
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult