Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Informare publică (Legea 544/2001)
Compartimentul pentru Informare Publică
str. Spiru Haret, nr. 10
sector 1, 010176, Bucuresti
telefon: + 40 (21) 315 50 99
e-mail: contact544@gov.edu.ro
Program de funcţionare: luni-joi, între orele 8:30-16:30; vineri, între orele 8:30-14:00.

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Ministerului Educaţiei Naţionale, vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe adresa ministerului (Strada General Berthelot, nr.28-30, sector 1, 010176, Bucureşti, România).

În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă, conform legii.

Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:
   Cerere solicitare informaţii de interes public
   Reclamaţie administrativă 1
   Reclamaţie administrativă 2

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:
~
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Model de cerere de solicitare informaţii de interes public (conform Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Model de reclamaţie administrativă 1 (conform Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Model de reclamaţie administrativă 2 (conform Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
  Descarcă Citeşte mai mult
Materiale informative
2 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Reamintim unităților de învățământ și evaluatorilor externi ai ARACIP documentația solicitată de ARACIP în cadrul vizitelor de evaluare externă 31.01.2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANUNȚ referitor la selecția organizațiilor societății civile în vederea participării la lucrările Comitetului Consultativ Tematic "Educație" constituit pentru pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014 - 2020
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a unui post vacant de consilier, grad I, de la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în data de 27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează examen de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul MENCS
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3682/22.04.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 26.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant de șef serviciu Implementare Asistență Tehnică din cadrul Organismului Intermediar Program Operațional Capital Uman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTA nr. 237/GP/26.05.2016 privind finalizarea introducerii datelor - program ,,EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie chimică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Fizică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale si la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a unui post vacant de consilier, grad I, de la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Descarcă Citeşte mai mult