Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Informare publică
Navigare rapidă
Structura ministerului
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Inspectorate şcolare judeţene


Lista Caselor Corpului Didactic

Utile
Ultimele documente
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție vacantă de consilier IA în cadrul Direcției Buget – Finanțe
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a funcțiilor contractuale de conducere vacante de director, din cadrul Clubului Sportiv Universitar ,,Universitatea de Vest din Timișoara” și din cadrul Clubului Sportiv ,,AGRONOMIA” București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție temporar vacantă de îngrijitor, din cadrul Direcției Administrativ și Achiziții
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr. 3676/08.04.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4432/2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Concursului național de ortografie „Simonyi Zsigmond” – ediția 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI TERMEN SCURT – FORMATORI pentru implementarea proiectului ,,Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”, proiect ID 142342
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Catalogul manualelor scolare (clasele IV-X) valabile pentru anul scolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista premianților la Olimpiada şcolară de Limba şi literatura germană - maternă, etapa naţională - 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului Național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică de servicii de organizare focus grupuri si seminar national (CPV - 55120000-7) PROIECT ,,Creşterea calitaţii sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management şi monitorizare” Cod SMIS 37655
  Descarcă Citeşte mai mult