Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Informare publică
Navigare rapidă
Structura ministerului
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Inspectorate şcolare judeţene


Lista Caselor Corpului Didactic

Utile
Ultimele documente
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu (Constanţa, Tulcea, ICIM Buc.)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional „Călătoria mea multiculturală” Anul școlar 2014 -2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbă şi literatură maghiară „Mikes Kelemen" ediția 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Grupul Coordonator al ariei prioritare 9 - Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) a lansat un proiect intitulat “Danube Peace Boat E.U.R.O.P.E”, care se implementează în Austria, Croația, Germania, Ungaria, Serbia și Slovenia.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învăţământului liceal, filiera vocaţională
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECȘ nr. 3150/30.01.2015 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECȘ nr. 3147/30.01.2015 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obţinute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concursul "MADE FOR EUROPE" - ediţia 2015
  Descarcă Citeşte mai mult