CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Conform HG nr 231/7.03.2007 se înfiinţează Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ca urmare a comasării prin fuziune a următoarelor structuri care se desfiinţează:
Consiliul Naţional Pentru Curriculum, Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Consiliul Naţional pentru Evaluarea şi Difuzarea Manualelor şi Centrul Naţional de Excelenţă.

Scopul CNCEIP este îndeplinirea următoarelor activităţi:

 1. proiectarea, dezvoltarea, aplicarea şi revizuirea curriculumului naţional;
 2. coordonarea şi organizarea sistemului de examene şi evaluări naţionale;
 3. coordonarea evaluării manualelor şcolare;
 4. selectarea, pregătirea, stimularea şi valorificarea potenţialului tinerilor capabili de performanţă
Activitatea CNCEIP se centrează pe următoarele principii generale ale politicii educaţionale:
 • propunerea către conducerea MECT de politici privind curriculumul naţional, evaluarea de proces şi performanţa în învăţământul preuniversitar;
 • propunerea iniţierii unor proiete de acte normative care fac referire la curriculumul naţional şi la evaluarea de proces în învăţământul preuniversitar;
 • colaborarea, în scopul realizării obiectivului său de activitate, cu direcţiile specializate din MECT, cu alte organe de specialitate ale adminstraţiei publice centrale şi locale, cu autorităţi administrative, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu alte instituţii publice;
 • participarea la proiecte şi la programe naţionale şi internaţionale, cu precădere în domeniile curricumului naţional şi evaluării în învăţământul preuniversitar;
 • constituirea şi coordonarea activităţii unor grupuri de lucru compuse din specialişti şi din cadre didactice cu experienţă, în scopul proiectării/revizuirii curriculumului naţional, al construirii şi actualizării bazelor de date cu instrumente de evaluare, al evaluării manualelor şcolare şi al pregătirii elevilor capabili de performanţă;
 • colaborarea cu departamentele de pregătire a personalului didactic din instituţiile de învăţământ superior, în vederea realizării unor programe de pregătire a specialiştilor în domeniile de activitate ale centrului;
 • sprijinirea acţiunilor de formare continuă şi de specializare a personalului didactic;
 • desfăşurarea activităţilor de cercetare şi de analiză specifice în domeniile curriculumului naţional şi evaluării de proces;
Ultimele documente adăugate:
 • HOTĂRÂRE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente
 • fisa de concurs 2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3423/18.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi strategii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3412/16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3411/16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi
  Descarcă Citeşte mai mult
 • APEL pentru exprimarea interesului de includere in grupurile pentru proiectul "Competente cheie TIC in curriculumul scolar", om si societate
  Descarcă Citeşte mai mult
 • CURRICULUM NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT (PROIECT)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • APEL pentru exprimarea interesului de includere in grupurile pentru proiectul "Competente cheie TIC in curriculumul scolar", matematica si stiinte
  Descarcă Citeşte mai mult
 • APEL pentru exprimarea interesului de includere in grupurile pentru proiectul "Competente cheie TIC in curriculumul scolar", limba si comunicare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Broşura de test - antrenament 2009 PISA
  Descarcă Citeşte mai mult