Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • Precizări M.E.C.S. nr. 51.919/30.09.2015 privind încadrarea personalului didactic care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare „Tehnologii”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări M.E.C.S. nr. 51.919/30.09.2015 privind organizarea activităţii în anul şcolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PRECIZĂRI M.E.C.S. nr. 51.910/30.09.2015 referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2015- 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN M.E.C.S. nr.5086/31.082015 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015 - 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de lingvistică, clasele a V-a - a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de lectură - Lectura ca abilitate de viață - LAV pentru elevii din clasele a V-a - a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limba şi literatura română clasele IX—XII
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbă și literatură română - gimnaziu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN M.E.C.S. nr.5232/14.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult