Ce este A.R.A.C.I.P.?

Instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006.


Care este misiunea ARACIP?

A.R.A.C.I.P. realizează:
 • evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie;
 • autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.


Care sunt activităţile ARACIP?
 • realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educaţie din învăţământul preuniversitar;
 • efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei şi cercetării, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar;
 • realizează, împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerului Educaţiei şi Cercetării activitatea de monitorizare şi control al calităţii;
 • efectuează, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de educaţie acreditate;
 • propune Ministerului Educatiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea, prin ordin, a instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz;
 • elaborează standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, manuale de evaluare internă a calităţii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătăţire a calităţii invăţământului preuniversitar, codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare.
Ultimele documente adăugate:
 • OMEN privind transferarea unei unități de învățământ preuniversitar - nr 3853 din 16 iulie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMEN privind rectificarea, modificarea şi completarea unor ordine de ministru - 16 iulie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMEN privind neacordarea autorizării de funcționare provizorie unei unități de învățământ preuniversitar - nr 3851 din 16 iulie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMEN privind acordarea autorizării de funcționare provizorie unei unități de învățământ preuniversitar particular - nr 3852 din 16 iulie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Standarde de referinta si indicatori de perfomanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Procedurile de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară în Registrul special al ARACIP şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Raport de activitate al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în al optulea an de funcţionare - 01.09.2012 – 31.08.2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar - ARACIP anunță lansarea documentului ”A doua declarație de principii” apărut ca necesitate a îmbogăţirii şi rafinării conceptului de „calitate a educaţiei”, precum şi pentru o definire mai clară a ţintelor evaluării calităţii, în termeni de progres, valoare adăugată şi creată prin educaţie, la nivelul educabilului, furnizorului de educaţie şi la nivel de sistem.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • A doua declaraţie de principii. Surse complementare de informare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Raport de activitate al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în al șaptelea an de funcţionare - 01.09.2011 – 31.08.2012
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu inspectoratele școlare județene, pentru evaluare externă periodică în anul 2014, cu finanțare de la MEN
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Registrul national al unitatilor de învatamânt preuniversitar acreditate Actualizat la 15.11.2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Registrul formatorilor în domeniul calităţii educaţiei - actualizat la 15.10.2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR CARE NU MAI FUNCȚIONEAZĂ ȘI CĂRORA LI S-A RIDICAT AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE PROVIZORIE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI - ACTUALIZAT LA DATA DE 20.09.2012
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
Materiale informative
377 documente
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente