Ce este A.R.A.C.I.P.?

Instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006.


Care este misiunea ARACIP?

A.R.A.C.I.P. realizează:
 • evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie;
 • autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.


Care sunt activităţile ARACIP?
 • realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educaţie din învăţământul preuniversitar;
 • efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei şi cercetării, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar;
 • realizează, împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerului Educaţiei şi Cercetării activitatea de monitorizare şi control al calităţii;
 • efectuează, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de educaţie acreditate;
 • propune Ministerului Educatiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea, prin ordin, a instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz;
 • elaborează standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, manuale de evaluare internă a calităţii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătăţire a calităţii invăţământului preuniversitar, codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare.
Ultimele documente adăugate:
 • OMEN privind acordarea autorizării de funcționare provizorie unităților de învățământ preuniversitar particular - 19 iunie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMEN privind acordarea acreditării unităților de învățământ preuniversitar particular - 19 iunie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMEN comun privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie unităților de învățământ preuniversitar de stat nr. 3630 din 19 iunie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMEN comun privind acordarea acreditării unităților de învățământ preuniversitar de stat nr. 3631 din 19 iunie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Standarde de referinta si indicatori de perfomanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Procedurile de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară în Registrul special al ARACIP şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Raport de activitate al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în al optulea an de funcţionare - 01.09.2012 – 31.08.2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar - ARACIP anunță lansarea documentului ”A doua declarație de principii” apărut ca necesitate a îmbogăţirii şi rafinării conceptului de „calitate a educaţiei”, precum şi pentru o definire mai clară a ţintelor evaluării calităţii, în termeni de progres, valoare adăugată şi creată prin educaţie, la nivelul educabilului, furnizorului de educaţie şi la nivel de sistem.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • A doua declaraţie de principii. Surse complementare de informare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Raport de activitate al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în al șaptelea an de funcţionare - 01.09.2011 – 31.08.2012
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Registrul national al unitatilor de învatamânt preuniversitar acreditate Actualizat la 15.11.2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Registrul formatorilor în domeniul calităţii educaţiei - actualizat la 15.10.2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REGISTRUL NAȚIONAL AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR AUTORIZATE – nivel postliceal - actualizat la 28.06.2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REGISTRUL NAȚIONAL AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR AUTORIZATE – nivel liceal - actualizat la 28.06.2013
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
Materiale informative
368 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Articol nou Comunicat privind derularea activităţilor de evaluare externă în perioada 1 septembrie 2013 - 31 august 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Articol nou Solicitare trimitere la ARACIP a propunerilor de unităţi de învăţământ de stat acreditate care vor intra în evaluarea externă periodică finanţată din fonduri europene (POSDRU/153/1.1/S/133316 și POSDRU/153/1.1/S/138879)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Articol nou Programul vizitelor de evaluare externă 07-11.07.2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Articol nou Rezultate selectie experti Activitatea: 1.1. Revizuirea standardelor şi metodologiilor pentru asigurarea şi evaluarea externă a calităţii educaţiei- in cadrul Proiectului ”Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale” ID 138879
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente
 • STUDIU NAȚIONAL PRIVIND STADIUL DEZVOLTĂRII CULTURII CALITĂȚII LA NIVELUL SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Comunicat privind derularea activităţilor de evaluare externă în perioada 1 septembrie 2013 - 31 august 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Solicitare trimitere la ARACIP a propunerilor de unităţi de învăţământ de stat acreditate care vor intra în evaluarea externă periodică finanţată din fonduri europene (POSDRU/153/1.1/S/133316 și POSDRU/153/1.1/S/138879)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programul vizitelor de evaluare externă 07-11.07.2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultate selectie experti Activitatea: 1.1. Revizuirea standardelor şi metodologiilor pentru asigurarea şi evaluarea externă a calităţii educaţiei- in cadrul Proiectului ”Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale” ID 138879
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programul vizitelor de evaluare externă 30.06-04.07.2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTE PENTRU CALITATE - Jurnal al educației din România realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preunivesitar - Nr. 8 - 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMEN privind acordarea autorizării de funcționare provizorie unităților de învățământ preuniversitar particular - 19 iunie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMEN privind acordarea acreditării unităților de învățământ preuniversitar particular - 19 iunie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMEN comun privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie unităților de învățământ preuniversitar de stat nr. 3630 din 19 iunie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult