Ce este A.R.A.C.I.P.?

Instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006.


Care este misiunea ARACIP?

A.R.A.C.I.P. realizează:
 • evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie;
 • autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.


Care sunt activităţile ARACIP?
 • realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educaţie din învăţământul preuniversitar;
 • efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei şi cercetării, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar;
 • realizează, împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerului Educaţiei şi Cercetării activitatea de monitorizare şi control al calităţii;
 • efectuează, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de educaţie acreditate;
 • propune Ministerului Educatiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea, prin ordin, a instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz;
 • elaborează standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, manuale de evaluare internă a calităţii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătăţire a calităţii invăţământului preuniversitar, codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare.
Ultimele documente adăugate:
 • OMECS privind acordarea autorizarii de functionare provizorie unor unitati de invatamant preuniversitar particular din 12 noiembrie 2015 - 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS privind neacordarea autorizatiei de functionare provizorie pentru o unitate de invatamant preuniversitar particular - 12 noiembrie 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS privind acordarea autorizarii de functionare provizorie unor unitati de invatamant preuniversitar particular din 12 noiembrie 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS privind acordarea acreditării unor unități de învățământ preuniversitar particular din 12 noiembrie 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Standarde de referinta si indicatori de perfomanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Procedurile de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară în Registrul special al ARACIP şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Raport de activitate al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în al nouălea an de funcţionare - 01.09.2013 – 31.08.2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Raport de activitate al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în al optulea an de funcţionare - 01.09.2012 – 31.08.2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar - ARACIP anunță lansarea documentului ”A doua declarație de principii” apărut ca necesitate a îmbogăţirii şi rafinării conceptului de „calitate a educaţiei”, precum şi pentru o definire mai clară a ţintelor evaluării calităţii, în termeni de progres, valoare adăugată şi creată prin educaţie, la nivelul educabilului, furnizorului de educaţie şi la nivel de sistem.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • A doua declaraţie de principii. Surse complementare de informare
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Registrul national al unitatilor de învatamânt preuniversitar acreditate Actualizat la 01.09.2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PROCEDURI DE EVALUARE EXTERNĂ PERIODICĂ, ÎN ANUL ȘCOLAR 2014 – 2015, ÎN CADRUL PROIECTELOR ID 133316 şi ID 138879
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu inspectoratele școlare județene, pentru evaluare externă periodică în anul 2014, cu finanțare de la MEN
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REGISTRUL NAȚIONAL AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR AUTORIZATE – nivel postliceal - actualizat la 01.09.2014
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
Materiale informative
456 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Articol nou Calendarul activităţilor de evaluare externă în perioada 1 septembrie 2015 - 31 august 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Articol nou Precizări privind Calendarul activităţilor de evaluare externă în perioada 1 septembrie 2015 - 31 august 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Raport național privind starea calității în unitățile de învățământ preuniversitar public din mediul rural
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Tarifele de evaluare ale ARACIP în baza Ordonanţei Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare - valabile de la 01.01.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente
 • Calendarul activităţilor de evaluare externă în perioada 1 septembrie 2015 - 31 august 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări privind Calendarul activităţilor de evaluare externă în perioada 1 septembrie 2015 - 31 august 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Raport național privind starea calității în unitățile de învățământ preuniversitar public din mediul rural
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Tarifele de evaluare ale ARACIP în baza Ordonanţei Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare - valabile de la 01.01.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • STUDIU PRIVIND NIVELUL CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ÎNREGISTRAT PRIN STANDARDELE ÎN VIGOARE ȘI CEL ÎNREGISTRAT PRIN NOILE STANDARDE, PRECUM ȘI PRIVIND MECANISMELE, STANDARDELE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE INTERNĂ ȘI EXTERNĂ ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN ALTE ȚĂRI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
  Descarcă Citeşte mai mult
 • HOTARAREA CONSILIULUI ARACIP NR. 11/10.12.2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • HOTARAREA CONSILIULUI ARACIP NR. 10/9.12.2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rapoarte de cercetare ARACIP - Volumul II 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate în anul școlar 2013-2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rapoarte de cercetare ARACIP - Volumul I 2015 - Influența evaluării externe asupra calității educației
  Descarcă Citeşte mai mult
 • HOTARAREA CONSILIULUI ARACIP NR. 9/27.11.2015
  Descarcă Citeşte mai mult