Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Forum educaţional
Prin intermediul acestui forum public sunt oferite o serie de mijloace de comunicare, informaţii şi ştiri referitoare la sistemul de învăţământ din România.
Opiniile, sondajele şi documentele ataşate publicate în acest forum nu reprezintă poziţia oficială a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ci a utilizatorilor care le publică. Poziţia oficială a Ministerului este exprimată doar în documentele publicate pe situl www.edu.ro.

Folosirea acestui forum, disponibil la adresa http://forum.edu.ro, presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor de utilizare a forumului.
Utile
Ultimele documente
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 1328/SMIS 37655/30.09.2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de lectură - Lectura ca abilitate de viață - LAV pentru elevii din clasele a V-a - a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limba şi literatura română clasele IX—XII
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbă și literatură română - gimnaziu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Comunicare privind selectarea a doi parteneri organizații neguvernamentale în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind dezvoltarea de standarde comune și sisteme pentru implicarea autorităților locale în procesul decizional în unitățile școlare, care se va depune spre finanțare la POCA, axa prioritară 1, obiectivul specific 1.1
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 1316-1317/SMIS 37655/28.09.2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Documentația de atribuire pentru achiziţia publică de „Servicii de formare”, proiect „Îmbunătăţirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”, SMIS 37635
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 1310-1312/SMIS 37655/28.09.2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN M.E.C.S. nr.5232/14.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult