Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Forum educaţional
Prin intermediul acestui forum public sunt oferite o serie de mijloace de comunicare, informaţii şi ştiri referitoare la sistemul de învăţământ din România.
Opiniile, sondajele şi documentele ataşate publicate în acest forum nu reprezintă poziţia oficială a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ci a utilizatorilor care le publică. Poziţia oficială a Ministerului este exprimată doar în documentele publicate pe situl www.edu.ro.

Folosirea acestui forum, disponibil la adresa http://forum.edu.ro, presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor de utilizare a forumului.
Utile
Ultimele documente
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu (Constanţa, Tulcea, ICIM Buc.)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional „Călătoria mea multiculturală” Anul școlar 2014 -2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbă şi literatură maghiară „Mikes Kelemen" ediția 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Grupul Coordonator al ariei prioritare 9 - Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) a lansat un proiect intitulat “Danube Peace Boat E.U.R.O.P.E”, care se implementează în Austria, Croația, Germania, Ungaria, Serbia și Slovenia.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învăţământului liceal, filiera vocaţională
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECȘ nr. 3150/30.01.2015 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECȘ nr. 3147/30.01.2015 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obţinute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concursul "MADE FOR EUROPE" - ediţia 2015
  Descarcă Citeşte mai mult