Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Planuri cadru
In aceasta pagina nu este publicat momentan nici un document
Ultimele documente
 • Ordinul nr.3152 din 24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5021/12.09.2013 privind aprobarea programelor școlare pentru curriculum diferențiat, licee pedagogice, profil pedagogic, la disciplinele: Pregătire practică de specialitate, clasele a IX-a și a X-a, specializările educator - puericultor și instructor de educație extrașcolară; Introducere în pedagogie. Educație timpurie, clasa a IX-a, Curriculum pentru educație timpurie, clasa a X-a și Psihologia copilului și a relației mamă-copil, clasa a X-a, specializarea educator-puericultor; Didactici inovative, clasa a XII-a, specializarea învățător-educatoare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 3347/5.03.2013 privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina Tehnici de comunicare, curriculum diferențiat, filiera vocațională, profil pedagogic, specializările învățător-educatoare, clasa a IX-a, și mediator școlar, clasele a IX-a și a X-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE REVIZUITE pentru disciplina opţională EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE CLASELE I – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4927/29.08.2013 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 5347/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a –a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5239/10.10.2013 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina Istoria şi tradiţiile minorităţii elene din România, clasele a VI-a și a VII-a
  Descarcă Citeşte mai mult