Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Instituţii de învăţământ superior
Instituţii de învăţământ superior particular acreditate

1. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI

2. UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI

3. UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI

4. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

5. UNIVERSITATEA „HYPERION" DIN BUCUREŞTI

6. UNIVERSITATEA „BIOTERRA" DIN BUCUREŞTI

7. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

8. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCUREŞTI

9. UNIVERSITATEA „ATHENAEUM" DIN BUCUREŞTI

10. UNIVERSITATEA „ARTIFEX" DIN BUCUREŞTI

11. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCUREŞTI

12. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI

13. UNIVERSITATEA  DE VEST „VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

14. UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU

15. UNIVERSITATEA „GEORGE BARIŢIU" DIN BRAŞOV

16. UNIVERSITATEA „BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA

17. UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA" DIN CONSTANŢA

18. UNIVERSITATEA „DANUBIUS" DIN GALAŢI

19. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ „DRĂGAN" DIN LUGOJ

20. UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGĂLNICEANU" DIN IAŞI

21. UNIVERSITATEA „EMANUEL" DIN ORADEA

22. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI

23. UNIVERSITATEA ROMÂNO - GERMANĂ DIN SIBIU

24. UNIVERSITATEA ,,DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU- MUREŞ

25. UNIVERSITATEA ,,MIHAI EMINESCU" DIN TIMIŞOARA

26. UNIVERSITATEA „TIBISCUS"  DIN TIMIŞOARA

27. UNIVERSITATEA "AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA

28. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI

29. UNIVERSITATEA CRESTINĂ "PARTIUM" DIN ORADEA

30. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREȘTI

31. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAȘI

32. UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAȘI

33. UNIVERSITATEA FINANCIAR-BANCARĂ DIN BUCUREȘTI

34. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREȘTI

35. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

36. UNIVERSITATEA "SAPIENȚIA" DIN CLUJ-NAPOCA

37. UNIVERSITATEA "AGORA" DIN ORADEA


Utile
Ultimele documente din
Învăţământ superior
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3.470/4.05.2016 privind constituirea Comitetelor de selecție şi aprobarea procedurii de selecție a candidaților care au aplicat pentru calitatea de expert/ membru al Consiliului Naţional de Atestare a /Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea de Arte ,,George Enescu” din Iași
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea Națională de Arte din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea de Vest din Timișoara
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Componenţa comitetelor de selecţie care vor sprijini Ministerul Educaţiei în procesul de selecţie a noilor membri în comisiile de specialitate ale CNATDCU
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Circularele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice referitoare la acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor personalului din învăţământul preuniversitar şi superior care a obţinut acest titlu după ianuarie 2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3632/12.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat (+ pachet informaţii FDI 2016 pentru universităţi)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3.530/29.03.2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016
  Descarcă Citeşte mai mult