Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Noutăţi
 • Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcţii contractuale de execuție vacante de Expert I A S
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a demarat implementarea proiectului finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat în perioada 25.05 -27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Agenda publică a Secretarului de stat pentru învăţământ preuniversitar, Monica Anisie, pentru perioada 30 mai - 3 iunie
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante, în cadrul Direcției Management și Rețea Școlară, Direcției Afaceri Europene și Unităţii de Strategii şi Politici Publice
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în data de 27.05.2016 pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant, de șef serviciu Implementare Asistență Tehnică din cadrul Organismului Intermediar Program Operațional Capital Uman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ”Proiectul ROSE - Tabel cu rezultatele evaluarii dosarelor de candidatura depuse in cadrul selectei unui consultant individual in vederea Elaborarii manualului de granturi pentru licee in cadrul proiectului ROSE”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a unui post vacant de consilier, grad I, de la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în data de 27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează examen de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul MENCS
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3682/22.04.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 26.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant de șef serviciu Implementare Asistență Tehnică din cadrul Organismului Intermediar Program Operațional Capital Uman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTA nr. 237/GP/26.05.2016 privind finalizarea introducerii datelor - program ,,EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie chimică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Fizică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale si la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a unui post vacant de consilier, grad I, de la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ”Project ROSE. Answer to request for clarifications 1 - Restaurant and catering Services for workshop”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea organizării și funcționării sistemelor informatice pentru finanțarea, analiza statistică și prognoza din învățământul superior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații referitoare la Bienala Internaţională de Fotografii ale Copiilor „Joy of Tashkent”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații privind posibilități de stagii pentru tineri din România și Bulgaria în ferme elvețiene, oferite de Asociația AGRIVIVA din Elveția
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Artele spectacolului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Arte vizuale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Istorie și studii culturale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind cadrul instituţional de gestionare a programului Erasmus+ în România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • CATALOGUL MANUALELOR ȘCOLARE valabile în învățământul preuniversitar, an școlar 2016-2017, retipăriri (actualizat la data de 31.05.2016)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3.838/23.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Cursuri de formare oferite de Guvernul Republicii India în baza Programului Indian de Cooperare Economică și Tehnică (ITEC), 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA NOMINALĂ A CANDIDAȚILOR CARE POT PARTICIPA LA SESIUNEA SPECIALĂ DE EVALUARE NAŢIONALĂ - 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Științe economice și administrarea afacerilor
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Medicină veterinară
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie mecanică, mecatronică și robotică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ingineria materialelor
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Concursului național de religie islamică în limba turcă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Agenda publică a Secretarului de stat pentru învăţământ preuniversitar, Monica Anisie, pentru perioada 23 - 27 mai
  Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Arhitectură şi urbanism
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Sociologie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Medicină dentară
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ingineria resurselor vegetale și animale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Electronică, telecomunicații si nanotehnologie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie industrială şi management
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Calculatoare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Filologie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Chimie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ştiinţe militare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ştiinţele Pământului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ştiinţe juridice
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Teologie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ”Project ROSE. Invitation to quote - Restaurant and catering services for workshop / Proiectul ROSE. Solicitare ofertă de preț - Servicii de masă pentru realizare seminar”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante in cadrul Direcției Generale Buget-Finanțe, Direcției Generale Învățământ Preuniversitar și Direcției Generale Juridic
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Dezbatere publică: „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Filozofie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Farmacie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Medicină
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie civilă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Informatică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Ingineria mediului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Matematică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere de șef serviciu Implementare Asistență Tehnică din cadrul Organismului Intermediar Program Operațional Capital Uman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului II - studii universitare de master și absolvenţilor profesiilor reglementate
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCȘ nr. 3748/09.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și a Procedurii privind gestionarea documentelor neclasificate și activitatea de registratură/ secretariat din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Psihologie, Științe ale Educației, Educație fizică și sport
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Biologie şi biochimie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie energetică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie electrică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier grad I la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente
 • Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcţii contractuale de execuție vacante de Expert I A S
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a demarat implementarea proiectului finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat în perioada 25.05 -27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante, în cadrul Direcției Management și Rețea Școlară, Direcției Afaceri Europene și Unităţii de Strategii şi Politici Publice
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în data de 27.05.2016 pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant, de șef serviciu Implementare Asistență Tehnică din cadrul Organismului Intermediar Program Operațional Capital Uman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ”Proiectul ROSE - Tabel cu rezultatele evaluarii dosarelor de candidatura depuse in cadrul selectei unui consultant individual in vederea Elaborarii manualului de granturi pentru licee in cadrul proiectului ROSE”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a unui post vacant de consilier, grad I, de la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în data de 27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează examen de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul MENCS
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3682/22.04.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
  Descarcă Citeşte mai mult