Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Doctorat
OMECS nr. 3191/09.02.2015 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii
Emitent:MENCȘ
Data emiterii:09.02.2015
Tip legislaţie:Ordin
Fişier:
Download file: OM 3191_2015_recunoastere automata CDR.pdfOM 3191_2015_recunoastere automata CDR.pdf [ Descarcă ]
Tip: pdf; charset=binary (202.83 KB)


Utile
Ultimele documente din
Învăţământ superior