Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
România a devenit membru cu drepturi depline al CERN (Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară)
19.06.2015

Consiliul Organizaţiei Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN), reunit joi, 18 iunie, la Geneva, a adoptat prin vot unanim, Rezoluţia de admitere a României ca membru cu drepturi depline în Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară. Admiterea României cu statut de membru cu drepturi depline în această prestigioasă organizaţie confirmă valoarea şi performanţele înregistrate de cercetătorii români, fizicieni şi ingineri implicaţi în activiăţile de cercetare ştiinţifică din cadrul proiectelor de mare anvergură desfăşurate la CERN. În prezent, România participă cu 100 de cercetători la experimentele organizate în cadrul LHC (TheLarge Hadron Collider) şi LHCb (The Large Hadron Collider beauty), ALICE (A Large Ion Collider Experiment), ATLAS etc., dar şi la reţeaua globală GRID.
Delegaţia României prezentă la Geneva a fost condusă de doamna prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu (preşedinte al Senatului Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi preşedinte al Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Senatul României) şi de domnul prof. dr. ing. Tudor Prisecaru (secretar de stat pentru cercetare în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare). La reuniune au mai participat doamna Maria Ciobanu, ambasador şi şef al Reprezentanţei Permanente a României la ONU - Geneva şi domnul Traian Filip, adjunct al reprezentantului permanent.
România a fost acceptată ca stat candidat la CERN în decembrie 2008. Un an mai târziu, în urma negocierilor şi a analizei dosarului de candidatură depus de ţara noastră, a fost definitivat proiectul de acord dintre România şi CERN privind aderarea ca membru cu drepturi depline. Documentul, cu o valabilitate de 5 ani, a fost semnat în februarie 2010, la Geneva, şi ratificat ulterior prin Legea 203/2010.
Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN) - cu sediul la Geneva - a fost fondată în anul 1954 şi este cel mai mare centru de cercetare în fizica particulelor elementare. Principala activitate a instituţiei o reprezintă fizica fundamentală, toate programele dezvoltate vizând teme care constituie priorităţi ştiintifice mondiale precum cercetarea aplicativă şi dezvoltarea tehnologică sau formarea viitorilor specialişti. La CERN sunt folosite cele mai complexe instrumente ştiintifice pentru a studia principalii constituenţi ai materiei.
Colaborarea României cu CERN datează din anul 1991 când a fost semnat primul acord pentru implicarea cercetării şi industriei româneşti în programele acestei organizaţii. Prin participarea la experimentele derulate de CERN, România a obţinut o serie de beneficii, între care accesul la infrasctructura de cercetare a CERN şi dezvoltarea infrastructurii proprii de cercetare, fapt care a permis dezvoltarea unor noi tipuri de detectori şi calorimetre, accesarea de fonduri europene prin programele FP6 şi FP7, obţinerea a două brevete de invenţii premiate la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva, realizarea şi exploatarea detectorului de preshower, primul detector integral românesc pus în funcţiune la CERN. De asemenea, accesul la tehnologii şi/sau echipamente de ultimă generaţie, dar şi la baze de date şi surse de informare-documentare special, a condus la optimizarea constantă a cunoştinţelor cercetătorilor români, resurse care pot fi valorificate în sectorul economic.
 
BIROUL DE PRESĂ

< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de ordin privind structura anului şcolar 2016-2017 (supus dezbaterii publice)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Tabel cu rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în cadrul selecției unui consultant individual în vederea Elaborarii manualului de granturi pentru universități în cadrul proiectului ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din Craiova
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani, Ungaria şi Diaspora, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate din România, începând cu anul şcolar 2016 – 2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Raport de activitate al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, după 6 luni de mandat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Statutul elevului (proiect în dezbatere publică)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Premiaţii Concursului multidisciplinar “Bolyai Farkas” pentru clasele IX-XII - ediția 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Apel pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ
  Descarcă Citeşte mai mult