Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
Precizările Ministerului Educaţiei cu privire la normele de etică în cercetarea academică
18.01.2016

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la Ordinul de ministru 3019/11.01.2016 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5644/ 2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice face următoarele precizări:

- Ordinul de ministru nr. 3019/11.01.2016 vizează modificări punctuale privind componența unor comisii de specialitate CNATDCU, nefiind numite altele noi. Astfel, au fost înlocuiţi din motive obiective (ex.: deces, pensionare, demisie) unii membri și a fost publicată componența actualizată a comisiilor, care conține atât vechii membri cu mandate în derulare, cât și noi membri.

- Acest ordin de ministru nu reprezintă o revalidare a mandatelor celorlalți membri CNATCDU, ci operează punctual asupra componenței unor comisii de specialitate.

- Atașăm punctual numirile nou operate. Modificările au vizat următoarele comisii: fizică, ingineria resurselor vegetale și animale, biologie și biochimie, științe economice și administrarea afacerilor, psihologie și stiințe comportamentale, istorie și studii culturale și artele spectacolului.

Schimbările au fost făcute la solicitarea CNATDCU, în urma întânirii Consiliului general din 4 decembrie 2015, și au urmărit menținerea funcționării lor într-un ritm normal, ținând cont de dinamica întâlnirilor acestor comisii în raport cu volumul de muncă (analiza lucrărilor doctorale sau a abilitărilor).

Suplimentar, precizăm că:

- În ședința de Guvern de marți, 19 ianuarie 2016, se va supune aprobării proiectul de Ordonanță de Guvern de modificare a Legii 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare

 • Astfel, textul normativ propus abrogă art. 42 (3) din Legea 206, care stabilea statutul de excepție al demnitarilor, ale căror abateri de la etica academică nu puteau fi analizate și sancționate de comisiile de etică de la nivelul universităților. Acestea erau anterior rezervate doar analizei Consiliului Național de Etică.
 • Nu în ultimul rând, modul de retragere a titlului de doctor și a calității de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare vor fi reglementate printr-o OUG de modificare a Legii Educației Naţionale nr. 1/2011, care va fi supusă aprobării Guvernului la începutul lunii februarie 2016, când Executivul poate adopta ordonanțe de urgență.
 • Proiectul de Ordonanță de Guvern poate fi consultat aici: http://www.edu.ro/index.php/articles/23888.
 
- Odată cu modificarea atribuțiilor acestor consilii (CNE și CNATDCU), după finalizarea raportului din partea comisiei consultative pentru clarificarea cadrului instituţional şi normativ privind controlul calităţii tezelor de doctorat şi aspectele de etică a cercetarii ştiinţifice, vor fi promovate, la începutul lunii februarie, modificarile legislative necesare. Atribuțiile CNATDCU, precum și modalitatea de selecție a membrilor săi, vor fi, de asemenea, stipulate în modificările legislative.
- Urmând linia asumată în ceea ce privește transparența în cercetarea științifică, Ministerul Educației a publicat pe site-ul propriu lista cu toate școlile doctorale și coordonatorii de doctorat care se regăsesc în cadrul universităților. Aceasta poate fi consultată aici: http://www.edu.ro/index.php/articles/c173/.
 
Menționăm că toate demersurile Ministerului Educației în ceea ce privește mediul academic și cercetarea științifică vizează asigurarea unui cadru normativ care să recredibilizeze funcţionarea sistemului de învăţământ superior din România, îndeosebi la nivelul studiilor universitare de doctorat.
 
BIROUL DE PRESĂ

< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • Proiect ROSE. Notă privind modalitatea de contestație a rezultatului evaluării candidaturilor privind facilitarea elaborării și evaluării propunerilor de granturi pentru licee
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4294/23.06.2016 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3892/31.05.2016 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 4343/2015, privind aprobarea Metodologiei-cadru de selecţie a cadrelor didactice care predau în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în vederea FACILITARII ELABORĂRII ȘI EVALUĂRII PROPUNERILOR DE GRANTURI PENTRU LICEE ÎN CADRUL ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de ordin privind structura anului şcolar 2016-2017 (supus dezbaterii publice)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Tabel cu rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în cadrul selecției unui consultant individual în vederea Elaborarii manualului de granturi pentru universități în cadrul proiectului ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din Craiova
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult