Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
Precizări privind dezbaterile publice pe tema noului plan-cadru pentru gimnaziu
05.02.2016

Referitor la noul plan-cadru pentru clasele V-VIII Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei face următoarele precizări:
 
„În acest moment, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei nu a înaintat Ministerului Educaţiei propunerea finală a planului-cadru pentru clasele V-VIII, bazată pe feedback-ul primit în urma consultărilor publice, dar şi pe raportul grupului consultativ pentru curriculum. Procesul de elaborare este în derulare, cu respectarea termenelor asumate prin calendar, respectiv adoptarea prin ordin de ministru, la finele lunii februarie. 
Consultarea publică privind cele trei variante propuse de grupul de lucru coordonat de  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei s-a încheiat pe 22 ianuarie, la fel şi dezbaterile organizate de inspectoratele şcolare judeţene. Membrii grupului consultativ pentru curriculum au discutat, la rândul lor, opţiunile oferite de ISE. Aşa cum este cunoscut, o parte a grupului de lucru a propus o variantă proprie, care se discută în acest moment în spaţiul public.
Mai mult, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, va organiza, pe 16 februarie, la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, un eveniment în care vor fi discutate opţiunile cristalizate în urma acestui amplu proces de consultare.
Având în vedere implicaţiile complexe pe care le va aduce un nou plan-cadru pentru gimnaziu, la nivel educaţional şi social, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei este interesat să cunoască opiniile tuturor actorilor implicaţi.
Dorim ca versiunea finală a propunerii de plan-cadru din învăţământul gimnazial, care va fi înaintată ministrului Educaţiei spre adoptare la finalul lunii februarie, să reflecte atât opţiunile experţilor în educaţie, cât şi cele ale societăţii româneşti.”
 
BIROUL DE COMUNICARE

< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • Proiect ROSE. Notă privind modalitatea de contestație a rezultatului evaluării candidaturilor privind facilitarea elaborării și evaluării propunerilor de granturi pentru licee
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4294/23.06.2016 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3892/31.05.2016 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 4343/2015, privind aprobarea Metodologiei-cadru de selecţie a cadrelor didactice care predau în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în vederea FACILITARII ELABORĂRII ȘI EVALUĂRII PROPUNERILOR DE GRANTURI PENTRU LICEE ÎN CADRUL ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de ordin privind structura anului şcolar 2016-2017 (supus dezbaterii publice)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Tabel cu rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în cadrul selecției unui consultant individual în vederea Elaborarii manualului de granturi pentru universități în cadrul proiectului ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din Craiova
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult