Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
Precizări privind dezbaterile publice pe tema noului plan-cadru pentru gimnaziu
05.02.2016

Referitor la noul plan-cadru pentru clasele V-VIII Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei face următoarele precizări:
 
„În acest moment, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei nu a înaintat Ministerului Educaţiei propunerea finală a planului-cadru pentru clasele V-VIII, bazată pe feedback-ul primit în urma consultărilor publice, dar şi pe raportul grupului consultativ pentru curriculum. Procesul de elaborare este în derulare, cu respectarea termenelor asumate prin calendar, respectiv adoptarea prin ordin de ministru, la finele lunii februarie. 
Consultarea publică privind cele trei variante propuse de grupul de lucru coordonat de  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei s-a încheiat pe 22 ianuarie, la fel şi dezbaterile organizate de inspectoratele şcolare judeţene. Membrii grupului consultativ pentru curriculum au discutat, la rândul lor, opţiunile oferite de ISE. Aşa cum este cunoscut, o parte a grupului de lucru a propus o variantă proprie, care se discută în acest moment în spaţiul public.
Mai mult, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, va organiza, pe 16 februarie, la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, un eveniment în care vor fi discutate opţiunile cristalizate în urma acestui amplu proces de consultare.
Având în vedere implicaţiile complexe pe care le va aduce un nou plan-cadru pentru gimnaziu, la nivel educaţional şi social, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei este interesat să cunoască opiniile tuturor actorilor implicaţi.
Dorim ca versiunea finală a propunerii de plan-cadru din învăţământul gimnazial, care va fi înaintată ministrului Educaţiei spre adoptare la finalul lunii februarie, să reflecte atât opţiunile experţilor în educaţie, cât şi cele ale societăţii româneşti.”
 
BIROUL DE COMUNICARE

< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a unui post vacant de consilier, grad I, de la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în data de 27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează examen de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul MENCS
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3682/22.04.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 26.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant de șef serviciu Implementare Asistență Tehnică din cadrul Organismului Intermediar Program Operațional Capital Uman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTA nr. 237/GP/26.05.2016 privind finalizarea introducerii datelor - program ,,EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Inginerie chimică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunerea finală a comitetului de selecție pentru comisia de specialitate CNATDCU - Fizică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale si la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a unui post vacant de consilier, grad I, de la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Descarcă Citeşte mai mult