Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
„CĂLĂTORIA MEA MULTICULTURALĂ” - 2016/Meserii tradiţionale ale minorităţilor
23.02.2016

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, alături de partenerii săi, Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România, lansează miercuri, 24 februarie, ora 10:00, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România (str. Vasile Lascăr 31, Spaţiul Public European), a treia ediţie a proiectului Călătoria mea multiculturală, pentru a marca Ziua Internaţională a Limbii Materne. Proiectul îşi propune două secţiuni: un concurs dedicat elevilor şi un seminar intercultural pentru cadrele didactice. Concursul dedicat elevilor este cuprins în Calendarul concursurilor şcolare al  Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Echipe multietnice (reprezentanţi ai  minorităţilor şi majorităţii), formate din minimum 10 elevi,  vor fi implicate în desfăşurarea unor activităţi nonformale/practice, mese rotunde, dezbateri, ateliere practice în care îşi vor face cunoscute meseriile tradiţionale, ale minorităţii/minorităţilor din care provin şi vor transmite un mesaj factorilor responsabili pentru păstrarea patrimoniului cultural al fiecărei minorităţi. Activităţile se vor desfăşura în limba română şi se vor finaliza la fiecare nivel primar/gimnazial/liceal, cu o poveste/scenetă/ interviu sau film despre o meserie tradiţională.
Etapa judeţeană a concursului se va desfăşura în cadrul programului Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!, iar etapa naţională va avea loc la  Bistriţa Năsăud, în perioada 26-29 mai 2016.
Cadrele didactice coordonatoare, prezente la etapa naţională, vor participa la un seminar cu tema Interculturalitea - noi perspective în învăţământul românesc.
Derularea proiectului „Călătoria mea multiculturală", care reprezintă un bun exemplu de multiculturalitate şi multilingvism, va contribui într-o mare măsură la dezvoltarea competenţelor transdisciplinare şi va pune în valoare învăţământul în limbile minorităţilor naţionale prin metode nonformale şi activităţi practice.
Conferinţa Generală UNESCO a proclamat Ziua Internaţională a Limbii Materne, în noiembrie  1999,  în scopul de a promova atât diversitatea lingvistică şi culturală, cât şi multilingvismul. Începând cu anul 2000, în fiecare an, pe 21 februarie, această zi este sărbătorită de toate instituţiile care militează pentru revigorarea bogatei diversităţi culturale prin promovarea limbilor materne ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere între diferite popoare.
 
BIROUL DE COMUNICARE

< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • OMENCS nr. 4294/23.06.2016 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3892/31.05.2016 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 4343/2015, privind aprobarea Metodologiei-cadru de selecţie a cadrelor didactice care predau în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în vederea FACILITARII ELABORĂRII ȘI EVALUĂRII PROPUNERILOR DE GRANTURI PENTRU LICEE ÎN CADRUL ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de ordin privind structura anului şcolar 2016-2017 (supus dezbaterii publice)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Tabel cu rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în cadrul selecției unui consultant individual în vederea Elaborarii manualului de granturi pentru universități în cadrul proiectului ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din Craiova
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani, Ungaria şi Diaspora, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate din România, începând cu anul şcolar 2016 – 2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult