Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare a finalizat evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a IV-a
07.03.2016

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), ca autoritate contractantă, a finalizat evaluarea proiectelor de manuale corespunzătoare noilor programe şcolare pentru clasa a IV-a şi a transmis ofertanţilor prezenţi la licitaţie, la finele săptămânii trecute, comunicările privind rezultatul procedurii.

După comunicarea rezultatelor evaluării către toţi cei 15 ofertanţi, în conformitate cu prevederile privind achiziţiile publice, aceştia au la dispoziţie 10 zile pentru a depune eventuale contestaţii la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC). Pe măsura solicitărilor pe care CNSC le adresează autorităţii contractante, în termenul legal stabilit, CNEE va formula puncte de vedere argumentate şi va depune documentele solicitate. În termen de 30 de zile de la data primirii ultimelor înscrisuri, CNSC se va pronunţa asupra admiterii/respingerii contestaţiilor depuse.

După decizia CNSC, proiectele de manuale şcolare pot intra în procedurile de aprobare astfel încât, începând cu anul şcolar 2016-2017, noile manuale să fie la dispoziţia elevilor şi a profesorilor.

Informaţii de background

În urma publicării pe SEAP a invitaţiei de participare la licitaţia de manuale pentru clasa a IV-a, s-au prezentat la licitaţia organizată de CNEE 15 ofertanţi/asocieri de ofertanţi, care au depus 58 de oferte pentru 13 loturi de manuale. Deschiderea ofertelor a avut loc pe data de 10 februarie 2016, în prezenţa membrilor Comisiei de evaluare, precum şi a reprezentanţilor operatorilor economici ofertanţi. La fel ca şi în cazul licitaţiilor din 2014 şi 2015 (pentru clasele I, a II-a şi a III-a), s-a înregistrat un interes deosebit pentru loturile de limba şi literatura română, matematică, ştiinţe ale naturii, educaţie civică, geografie, istorie, în vreme ce alte categorii de manuale şcolare (limba şi literatura maternă pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale, o serie de limbi moderne, precum şi manuale de religie pentru alte culte decât cel ortodox) nu au avut parte de acelaşi interes.

Aşa cum se precizează în documentaţia privind licitaţia de manuale şcolare, criteriile de atribuire vizează, în proporţii egale, atât preţul, cât şi calitatea proiectelor de manuale şcolare ofertate. Pe de altă parte, precizăm că evaluarea metodico-ştiinţifică a ofertelor, pe baza criteriilor tehnice de calitate, a fost declanşată după ce cei 65 de evaluatori selectaţi în urma Apelurilor publice, publicate pe site-urile MENCS şi CNEE, au parcurs un program pentru formarea şi dezvoltarea de competenţe necesare evaluării corecte a proiectelor de manuale şcolare.

Reamintim că derularea achiziţiei de manuale se face în condiţiile impuse de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi anume OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Finalizarea etapelor licitaţiei se face respectând termenele impuse de OUG nr. 34/2006.

Manualele alternative sunt expres prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Cadrele didactice au atribuţia de a selecta şi recomanda elevilor, în baza libertăţii iniţiativei profesionale, acele manuale şcolare din lista celor aprobate de către MENCS în vederea utilizării lor în procesul didactic.

În condiţiile noului curriculum pentru învăţământul primar, centrat pe formarea de competenţe relevante pentru dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi de adaptare la situaţii noi, manualele şcolare au atât o variantă tipărită, cât şi o variantă digitală, fiecare manual având două volume tipărite, corespunzătoare semestrelor anului şcolar, însoţite de câte un CD cu varianta digitală a respectivului volum. Varianta digitală a manualului şcolar reprezintă forma electronică a manualului şcolar, şi cuprinde, în plus faţă de varianta tipărită, activităţi multimedia interactive de învăţare, care pot fi exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care aduc un plus de achiziţii informaţionale.

BIROUL DE COMUNICARE


< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Sondajul EQAR referitor la baza de date a rapoartelor externe de asigurare a calității
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect ROSE. Notă privind modalitatea de contestație a rezultatului evaluării candidaturilor privind facilitarea elaborării și evaluării propunerilor de granturi pentru licee
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4294/23.06.2016 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3892/31.05.2016 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 4343/2015, privind aprobarea Metodologiei-cadru de selecţie a cadrelor didactice care predau în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în vederea FACILITARII ELABORĂRII ȘI EVALUĂRII PROPUNERILOR DE GRANTURI PENTRU LICEE ÎN CADRUL ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de ordin privind structura anului şcolar 2016-2017 (supus dezbaterii publice)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Tabel cu rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în cadrul selecției unui consultant individual în vederea Elaborarii manualului de granturi pentru universități în cadrul proiectului ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult