Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare a finalizat evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a IV-a
07.03.2016

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), ca autoritate contractantă, a finalizat evaluarea proiectelor de manuale corespunzătoare noilor programe şcolare pentru clasa a IV-a şi a transmis ofertanţilor prezenţi la licitaţie, la finele săptămânii trecute, comunicările privind rezultatul procedurii.

După comunicarea rezultatelor evaluării către toţi cei 15 ofertanţi, în conformitate cu prevederile privind achiziţiile publice, aceştia au la dispoziţie 10 zile pentru a depune eventuale contestaţii la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC). Pe măsura solicitărilor pe care CNSC le adresează autorităţii contractante, în termenul legal stabilit, CNEE va formula puncte de vedere argumentate şi va depune documentele solicitate. În termen de 30 de zile de la data primirii ultimelor înscrisuri, CNSC se va pronunţa asupra admiterii/respingerii contestaţiilor depuse.

După decizia CNSC, proiectele de manuale şcolare pot intra în procedurile de aprobare astfel încât, începând cu anul şcolar 2016-2017, noile manuale să fie la dispoziţia elevilor şi a profesorilor.

Informaţii de background

În urma publicării pe SEAP a invitaţiei de participare la licitaţia de manuale pentru clasa a IV-a, s-au prezentat la licitaţia organizată de CNEE 15 ofertanţi/asocieri de ofertanţi, care au depus 58 de oferte pentru 13 loturi de manuale. Deschiderea ofertelor a avut loc pe data de 10 februarie 2016, în prezenţa membrilor Comisiei de evaluare, precum şi a reprezentanţilor operatorilor economici ofertanţi. La fel ca şi în cazul licitaţiilor din 2014 şi 2015 (pentru clasele I, a II-a şi a III-a), s-a înregistrat un interes deosebit pentru loturile de limba şi literatura română, matematică, ştiinţe ale naturii, educaţie civică, geografie, istorie, în vreme ce alte categorii de manuale şcolare (limba şi literatura maternă pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale, o serie de limbi moderne, precum şi manuale de religie pentru alte culte decât cel ortodox) nu au avut parte de acelaşi interes.

Aşa cum se precizează în documentaţia privind licitaţia de manuale şcolare, criteriile de atribuire vizează, în proporţii egale, atât preţul, cât şi calitatea proiectelor de manuale şcolare ofertate. Pe de altă parte, precizăm că evaluarea metodico-ştiinţifică a ofertelor, pe baza criteriilor tehnice de calitate, a fost declanşată după ce cei 65 de evaluatori selectaţi în urma Apelurilor publice, publicate pe site-urile MENCS şi CNEE, au parcurs un program pentru formarea şi dezvoltarea de competenţe necesare evaluării corecte a proiectelor de manuale şcolare.

Reamintim că derularea achiziţiei de manuale se face în condiţiile impuse de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi anume OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Finalizarea etapelor licitaţiei se face respectând termenele impuse de OUG nr. 34/2006.

Manualele alternative sunt expres prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Cadrele didactice au atribuţia de a selecta şi recomanda elevilor, în baza libertăţii iniţiativei profesionale, acele manuale şcolare din lista celor aprobate de către MENCS în vederea utilizării lor în procesul didactic.

În condiţiile noului curriculum pentru învăţământul primar, centrat pe formarea de competenţe relevante pentru dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi de adaptare la situaţii noi, manualele şcolare au atât o variantă tipărită, cât şi o variantă digitală, fiecare manual având două volume tipărite, corespunzătoare semestrelor anului şcolar, însoţite de câte un CD cu varianta digitală a respectivului volum. Varianta digitală a manualului şcolar reprezintă forma electronică a manualului şcolar, şi cuprinde, în plus faţă de varianta tipărită, activităţi multimedia interactive de învăţare, care pot fi exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care aduc un plus de achiziţii informaţionale.

BIROUL DE COMUNICARE


< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind alegerea membrilor Comitetelui de selecţie şi a membrilor CNECSDTI (anexele 1 & 2 la ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4573/20.07.2016)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 20.07. – 22.07.2016 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziție
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Cursuri Pestalozzi de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Prioritățile președinției slovace a Consiliului Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - UMF Iasi
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - UP Timisoara
  Descarcă Citeşte mai mult