Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
Lansare în dezbatere publică a propunerii de Regulament de organizare și funcționare a CNATDCU
18.03.2016

Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică, propunerea de Regulament  de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).
Regulamentul urmărește să coreleze atribuțiile și procedurile CNATDCU cu reglementările legislative privind acordarea și retragerea titlului de doctor.
Având în vedere necesitatea adoptării în cel mai scurt timp a unui nou Regulament de organizare şi funcţionare pentru CNATDCU, termenul pentru consultarea publică privind acest proiect este marți, 22 martie 2016, inclusiv. Sugestii de îmbunătățire pot fi trimise la adresa de email dezbateripublice@gov.edu.ro.
Pentru a avea o imagine completă asupra selecției și organizării Consiliului de Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, vă punem la dispoziție, ataşat, Procedura și principiile de selecție a membrilor CNATDCU pentru mandatul 2016 - 2020.
Pentru asigurarea transparenţei şi a calităţii procesului de selecţie a viitorilor membri, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a decis constituirea, pentru fiecare din cele 35 de comisii de specialitate ale CNATDCU, a câte unui Comitet de selecție, fiecare format din cel mult 4 personalități. Dintre acestea, este preferabil ca doi membri să aibă afilieri instituționale în afara României. Membrii comitetelor de selecție nu vor face parte din CNATDCU în mandatul 2016-2020.
Comitetele de selecție, a căror componență va fi publică, vor analiza aplicațiile pentru calitatea de membru al CNATDCU şi vor înainta MENCȘ lista cuprinzând propunerile pentru componența respectivei Comisii de specialitate a CNATDCU. Principiile care stau la baza selecției membrilor CNATDCU sunt transparența, evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale.
Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerinţe minimale:
 • experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută la nivel național/internațional, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în domeniu;
 • disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la activitatea în alte consilii consultative ale MENCȘ;
 • echilibru şi capacitate de analiză obiectivă;
 • integritate profesională şi reziliență la presiuni exterioare.
Nu sunt eligibili demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.
 
BIROUL DE COMUNICARE

< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • Anunt_concurs_director_CSUD_Universitatea Bucuresti_
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Propunere de Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului naţional de acordarea unui supliment alimentar sub forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat (proiect în dezbatere publică)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul organizat în data de 21.07.2016 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția contractuală de inspector de specialitate I din cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI la concursul organizat în perioada 20.07. – 22.07.2016 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind alegerea membrilor Comitetelui de selecţie şi a membrilor CNECSDTI (anexele 1 & 2 la ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4573/20.07.2016)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult