Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
Lansare în dezbatere publică a propunerii de Regulament de organizare și funcționare a CNATDCU
18.03.2016

Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică, propunerea de Regulament  de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).
Regulamentul urmărește să coreleze atribuțiile și procedurile CNATDCU cu reglementările legislative privind acordarea și retragerea titlului de doctor.
Având în vedere necesitatea adoptării în cel mai scurt timp a unui nou Regulament de organizare şi funcţionare pentru CNATDCU, termenul pentru consultarea publică privind acest proiect este marți, 22 martie 2016, inclusiv. Sugestii de îmbunătățire pot fi trimise la adresa de email dezbateripublice@gov.edu.ro.
Pentru a avea o imagine completă asupra selecției și organizării Consiliului de Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, vă punem la dispoziție, ataşat, Procedura și principiile de selecție a membrilor CNATDCU pentru mandatul 2016 - 2020.
Pentru asigurarea transparenţei şi a calităţii procesului de selecţie a viitorilor membri, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a decis constituirea, pentru fiecare din cele 35 de comisii de specialitate ale CNATDCU, a câte unui Comitet de selecție, fiecare format din cel mult 4 personalități. Dintre acestea, este preferabil ca doi membri să aibă afilieri instituționale în afara României. Membrii comitetelor de selecție nu vor face parte din CNATDCU în mandatul 2016-2020.
Comitetele de selecție, a căror componență va fi publică, vor analiza aplicațiile pentru calitatea de membru al CNATDCU şi vor înainta MENCȘ lista cuprinzând propunerile pentru componența respectivei Comisii de specialitate a CNATDCU. Principiile care stau la baza selecției membrilor CNATDCU sunt transparența, evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale.
Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerinţe minimale:
 • experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută la nivel național/internațional, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în domeniu;
 • disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la activitatea în alte consilii consultative ale MENCȘ;
 • echilibru şi capacitate de analiză obiectivă;
 • integritate profesională şi reziliență la presiuni exterioare.
Nu sunt eligibili demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.
 
BIROUL DE COMUNICARE

< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a demarat implementarea proiectului finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat în perioada 25.05 -27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante, în cadrul Direcției Management și Rețea Școlară, Direcției Afaceri Europene și Unităţii de Strategii şi Politici Publice
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în data de 27.05.2016 pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant, de șef serviciu Implementare Asistență Tehnică din cadrul Organismului Intermediar Program Operațional Capital Uman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ”Proiectul ROSE - Tabel cu rezultatele evaluarii dosarelor de candidatura depuse in cadrul selectei unui consultant individual in vederea Elaborarii manualului de granturi pentru licee in cadrul proiectului ROSE”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a unui post vacant de consilier, grad I, de la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în data de 27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează examen de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul MENCS
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3682/22.04.2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  Descarcă Citeşte mai mult