Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
Lansare în dezbatere publică a propunerii de Regulament de organizare și funcționare a CNATDCU
18.03.2016

Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică, propunerea de Regulament  de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).
Regulamentul urmărește să coreleze atribuțiile și procedurile CNATDCU cu reglementările legislative privind acordarea și retragerea titlului de doctor.
Având în vedere necesitatea adoptării în cel mai scurt timp a unui nou Regulament de organizare şi funcţionare pentru CNATDCU, termenul pentru consultarea publică privind acest proiect este marți, 22 martie 2016, inclusiv. Sugestii de îmbunătățire pot fi trimise la adresa de email dezbateripublice@gov.edu.ro.
Pentru a avea o imagine completă asupra selecției și organizării Consiliului de Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, vă punem la dispoziție, ataşat, Procedura și principiile de selecție a membrilor CNATDCU pentru mandatul 2016 - 2020.
Pentru asigurarea transparenţei şi a calităţii procesului de selecţie a viitorilor membri, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a decis constituirea, pentru fiecare din cele 35 de comisii de specialitate ale CNATDCU, a câte unui Comitet de selecție, fiecare format din cel mult 4 personalități. Dintre acestea, este preferabil ca doi membri să aibă afilieri instituționale în afara României. Membrii comitetelor de selecție nu vor face parte din CNATDCU în mandatul 2016-2020.
Comitetele de selecție, a căror componență va fi publică, vor analiza aplicațiile pentru calitatea de membru al CNATDCU şi vor înainta MENCȘ lista cuprinzând propunerile pentru componența respectivei Comisii de specialitate a CNATDCU. Principiile care stau la baza selecției membrilor CNATDCU sunt transparența, evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale.
Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerinţe minimale:
 • experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută la nivel național/internațional, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în domeniu;
 • disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la activitatea în alte consilii consultative ale MENCȘ;
 • echilibru şi capacitate de analiză obiectivă;
 • integritate profesională şi reziliență la presiuni exterioare.
Nu sunt eligibili demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.
 
BIROUL DE COMUNICARE

< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de ordin privind structura anului şcolar 2016-2017 (supus dezbaterii publice)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul ROSE - Tabel cu rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse în cadrul selecției unui consultant individual în vederea Elaborarii manualului de granturi pentru universități în cadrul proiectului ROSE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din Craiova
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani, Ungaria şi Diaspora, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate din România, începând cu anul şcolar 2016 – 2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Raport de activitate al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, după 6 luni de mandat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Statutul elevului (proiect în dezbatere publică)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Premiaţii Concursului multidisciplinar “Bolyai Farkas” pentru clasele IX-XII - ediția 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Apel pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ
  Descarcă Citeşte mai mult