Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Contact şi asistenţă

Mulţumim pentru interesul arătat sitului Ministerul Educaţiei Naționale. Părerea dumneavoastră despre acest sit este importantă pentru noi.

Prin intermediul acestui formular, vă invităm să ne spuneţi cum vă putem ajuta.

Vă rugăm să nu folosiţi acest formular pentru probleme adresate Ministerul Educaţiei Naționale care nu se referă la sit.

Contact şi asistenţă
(necesar)
(necesar)

Vă rugăm să introduceţi codul din imagine

Dacă nu puteţi descifra codul, apasaţi pe imagine pentru a genera un cod nou.

Utile
Ultimele documente
 • Instituții județene cu atribuții în formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, Casele Corpului Didactic – Date de contact
  Descarcă Citeşte mai mult
 • DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru achiziţia publică de „SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PENTRU INSTRUIRE” PROIECT „Îmbunătăţirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)” SMIS 37635
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări M.E.C.S. nr. 51.919/30.09.2015 privind încadrarea personalului didactic care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare „Tehnologii”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări M.E.C.S. nr. 51.919/30.09.2015 privind organizarea activităţii în anul şcolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PRECIZĂRI M.E.C.S. nr. 51.910/30.09.2015 referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2015- 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Achiziție "Servicii de catering" pentru activitățile de formare ce se vor desfășura în 47 locații (41 locații din municipiile reședință de județ, respectiv în cele 6 sectoare ale Municipiului București) în lunile octombrie-noiembrie 2015 - proiect PODCA SMIS 32567.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr.5287/23.09.2015 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobat prin OMEN nr.4802/20.10.2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr.739/02.10.2015, partea I;
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr.5286/23.09.2015 privind aprobarea Programului de învățământ pentru programul de pregătire psihopedagogică și metodică și a normelor metodologice de organizare și desfășurare a programului de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructor absolvenți de școli postliceale/colegii din învățământul terțiar nonuniversitar/școli de maiștri în domeniu și a antrenorilor absolvenți de liceu urmat de o școală de antrenori, școli postliceale ori colegii de învățămînt terțiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică, publicat în Monitorul Oficial al României nr.739.02.10.2015, partea I;
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN M.E.C.S. nr.5086/31.082015 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015 - 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • COMUNICARE ANULARE PROCEDURĂ - Achiziție "Servicii de catering" - proiect PODCA SMIS 32567.
  Descarcă Citeşte mai mult