Noutăţi

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

22.11.2016

Proiectul de ordin al ministrului pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat este supus dezbaterii publice în perioada 22 noiembrie - 4 decembrie. Documentul stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în învățământul superior la ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat.

22.11.2016

În vederea promovării unui demers didactic modern, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pune la dispoziția profesorilor care predau fizică și a tuturor persoanelor interesate o nouă abordare, dezvoltată în ultimii 5 ani în cadrul proiectului Fizica altfel”, derulat de CEAE şi Societatea Română de Fizică.

18.11.2016

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali, Direcției Coordonare Strategică – Biroul de Comunicare, Direcţiei Management Strategic şi Politici Publice şi Direcţiei Minorităţi

14.02.2017

Comisiile Naționale de Specialitate pe discipline desfășoară activitățile specifice disciplinei/domeniului de pregătire/activității educative/nivelului de învățământ având ca obiective generale elaborarea și aprobarea curriculumului școlar, a planurilor-cadru de învățământ și a programelor școlare.

Principalele atribuţii ale Comisiilor Naționale de Specialitate sunt următoarele:

Pagini