Noutăţi

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
31.07.2017

Propuneri și sugestii privind proiectul Ordonanței de urgență privind modificarea articolului VIII  alineatul (3) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, supus consultării publice, pot fi trimise pe adresa daniela.burghila@edu.gov.ro.

 

18.08.2017

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă este supusă procesului de consultare publică în perioada 27 iulie - 8 august. 

Persoană de contact:  Cătălina CHENDEA, inspector de specialitate, telefon 021/405.56.32, e-mail: catalina.chendea@edu.gov.ro

27.07.2017

Proiectul de Hotârâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța alimentară - ROVETEMERG” la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași este supus consultării publice în perioada 27 iulie - 8 august. 

Persoană de contact: Crenguța NICU, Consilier Direcția Patrimoniu si Investiții, tel. 0214056277

27.07.2017

Proiectul de Hotârâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Facultatea de Bioinginerie Medicală” la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași este supus consultării publice în perioada 27 iulie - 8 august. 

Persoană de contact: Crenguța NICU, Consilier Direcția Patrimoniu si Investiții, tel. 0214056277

27.07.2017

Publicăm, atașat, anunțurile privind rezultatele selecției partenerilor organizații neguvernamentale în vederea scrierii, depunerii și implementării proiectelor privind dezvoltarea capacității administrative a MEN, care se vor depune la finanțare la POCA 2014-2020, axa prioritară 1, obiectiv specific 1.1

21.07.2017

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a și la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017 este supus consultării publice în perioada 21 iulie - 1 august. 

Propuneri & sugestii pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro

20.07.2017

Ministerul Educației Naționale - Direcția OI POCU a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru achiziționarea de servicii complete de semnătură electronică, cu o valabilitate de 3 ani, pentru personalul OI POCU MEN implicat în gestionarea POCU 2014-2020”. 

27.07.2017

UPDATE 2: Răspunsuri solicitări clarificari nr. 662/SIPOCA 3/26.07.2017 și nr. 664/SIPOCA 3/26.07.2017 (atașat)

UPDATE 1: Răspuns solicitare clarificări nr. 656, 659/SIPOCA 3/25.07.2017

1. Va rugam sa ne transmiteti caietele de sarcini si formularele aferente in format editabil.

18.07.2017

Prelungire termen depunere oferte - selectare partener la anunțurile publicate în data de 30 iunie cu numerele 295 și 296 

Pagini