Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) este instituția publică ce a fost desemnată să implementeze programele comunitare „Învățare pe tot parcursul vieții” (LLP), „Tineret în acțiune”(YiA) și Erasmus Mundus în perioada 2007-2013. 

Din anul 2013, ANPCDEFP implementează programul Erasmus+, pentru perioada 2014-2020 și tot din același an a devenit Operator de Program pentru Programul de Burse și Cooperare Inter-instituțională în domeniul învațământului superior, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE. Din componența ANPCDEFP fac parte Centrul Național Europass, Unitatea Națională Eurydice și Biroul Național Eurodesk.