Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) este o instituție publică care promovează calitatea şi leadership-ul pentru învăţământul superior, cercetare, dezvoltare şi inovare. Activitatea principală este axată pe coordonarea programelor naţionale de finanţare a cercetării, dezvoltării şi inovării prevăzute în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2015 -2020. O altă componentă importantă vizează realizarea unor propuneri metodologice ce stau la baza metodologiei de finanţare a universităţilor aplicată de către MEN şi crearea unor instrumente esenţiale pentru îmbunătăţirea capacității sistemului de învăţământ superior de a oferi servicii educaţionale de calitate pentru managementul universitar şi piaţa muncii.

UEFISCDI dezvoltă, de asemenea, proiecte strategice, finanţate din fonduri naţionale şi europene, privind învăţământul superior, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea din România în cadrul cărora sunt formulate opţiuni pe termen mediu/lung şi propuneri de politici.Printre acestea se numără Viziune:Invăţâmantul superior din România în 2025;Cadrul strategic pentru internaționalizarea Învățământului Superior din România;Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 şi Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020.

Totodată UEFISCDI este parteneră în importante proiecte și inițiative europene, inovează internațional, fiind inițiatoare și organizatoare de manifestări științifice devenite etalon european: Bologna Process Researchers’Conference și Diaspora în cercetarea științifică și învățământ superior.