Cadrul European *** Arhivă Calendar/Evenimente 2019 - 2022

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
27.01.2023

​Comisia Europeană a adoptat recent programul de lucru Orizont Europa pentru 2023 - 2024 care poate fi consultat aici

Apelurile de proiecte sunt deschise pentru depunere până în data de 14 martie 2023. Pentru domeniul Educație acestea pot fi consultate aici

 • [21 - 22 noiembrie 2022/Praga]: Conferința internațională privind strategiile și politicile din învățământul superior - CZEDUCON (data publicării: 02.11.2022)

  • În perioada 21-22 noiembrie 2022, va avea loc, la Praga, Conferință internațională privind strategiile și politicile din învățământul superior - CZEDUCON, organizată de Președinția cehă la Consiliul Uniunii Europene. Lucrările Conferinței vor putea fi urmărite online, iar programul este disponibil aici. Informații suplimentare pot fi accesate pe site-ul evenimentului.

 • Apel de candidaturi pentru selectarea membrilor Grupului informal de experți al Comisiei Europene privind asigurarea stării de bine în școli (data publicării: 10.10.2022)

  • Comisia Europeană a publicat apelul de candidaturi pentru selectarea membrilor Grupului informal de experți privind asigurarea stării de bine în școli (well-being in schools). Grupul va avea un mandat de 15 luni și va asista Direcția Generală Educație și Cultură a Comisiei în elaborarea de orientări privind o abordare sistemică în acest domeniu de acțiune.Cei 18 membri ai grupului își vor desfășura activitatea în mod independent, nu în calitate de experți guvernamentali.

  • Apelul de candidaturi este deschis până în data de 31 octombrie 2022, iar detalii suplimentare sunt disponibile aici

 • Primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului Regiunea Dunării ​(data publicării: 10.10.2022)

  • Programul Regiunea Dunării (DRP) lansează primul apel de propuneri pentru a oferi sprijin financiar proiectelor transnaționale care contribuie la dezvoltarea unei regiuni a Dunării mai inovatoare, mai durabile și mai sociale. Programul va aloca pentru primul apel de propuneri o sumă totală de 91.753.091,38 EUR din Programul Interreg - DRP. Apelul este deschis din data de 29 septembrie până în data de 21 noiembrie 2022, iar termenul prevăzut pentru depunerea documentației este primăvara anului 2023.

  • Informații suplimentare sunt disponibile aici.

 • Apel de propuneri pentru proiecte privind inițiativa Universități Europene (data publicării: 10.10.2022)

 • [26 septembrie 2022] Eveniment online organizat de Comisia Europeană și statele membre cu ocazia celebrării Zilei europene a limbilor străine (data publicării: 19.09.2022)

Luni, 26 septembrie 2022, între orele 12:00 și 14:00 (ora Bruxelles-ului), Comisia Europeană organizează conferința online „Competențe lingvistice în slujba tineretului”, cu ocazia celebrării Zilei europene a limbilor străine. În contextul Anului european al tineretului, evenimentul va include discuții cu tinerii, prezentări de activități și școli din diferite state membre UE, precum și schimburi de experiențe privind învățarea limbilor străine. Evenimentul va cuprinde și discuții privind sprijinul pentru integrarea copiilor refugiați ucraineni în sistemele naționale de educație ale statelor membre UE, cu accent pe învățarea limbilor străine.

► Evenimentul poate fi urmărit pe propria pagină web, pe pagina Facebook Erasmus+ și pe Twitter.

Comisia Europeană a lansat o serie de cereri de contribuții privind evaluarea programului Erasmus+, astfel încât un număr cât mai mare de beneficiari de program (persoane și organizații/ instituții ) să aibă posibilitatea de a contribui la acest proces. Comisia Europeană urmărește să evalueze programul Erasmus+ din următoarele perspective:

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) a lansat recent apelul privind depunerea de proiecte de cercetare, intitulat „Premiul pentru valori academice fundamentale - Premiul pentru cercetătorii la început de carieră în Spațiul European al Învățământului Superior”. Acesta este finanțat de Ministerul Federal al Educației și Cercetării din Germania.

Prin acordarea a trei premii pentru publicații de cercetare, DAAD își propune să contribuie la susținerea valorilor academice fundamentale, să promoveze cercetări importante în acest domeniu și să stimuleze în continuare discuția despre aceste valori.

► Termen-limită pentru transmiterea aplicațiilor: 31 august 2022 (click pe titlul-link de mai sus pentru detalii suplimentare).

Comisia Europeană a lansat în data de 1 aprilie 2022 o nouă inițiativă pentru a promova obiectivele Anului European al Tineretului și a sprijini tinerii să-și dezvolte competențele și să descopere noi oportunități de dezvoltare profesională. În cadrul acestei inițiative, studenții masteranzi se pot implica, în calitate de observatori, în procesul de evaluare şi finanţare a proiectelor Orizont Europa. La finalul acţiunii, Comisia Europeană va acorda studenţilor un certificat de „Tânăr observator”. Detalii puteți obține accesând linkul de mai sus. 

 • [30.05.2022] Conferința „Tranziția verde în instituțiile de învățământ superior – Exemple de bune practici din Asia și Europa” (data publicării: 19.04.2022)

Luni, 30 mai 2022, în intervalul orar 10:00 - 14:00, se va desfășura conferința „Tranziția verde în instituțiile de învățământ superior - Exemple de bune practici din Asia și Europa”. Evenimentul, organizat în format online de DAAD și ASEM, își propune să promoveze schimbul de bune practici în cadrul colaborării între Europa şi Asia în ceea ce privește relaţia între internaționalizare și sustenabilitatea mediului. Conferinţa se adresează tuturor actorilor implicaţi în învăţământul superior, iar persoanele interesate pot găsi informaţii suplimentare și se pot întregistra aici.

 • Lansarea consultării publice privind exodul creierelor și provocările asociate cu declinul populației (data publicării: 7.04.2022)

În contextul viitoarei comunicări a Comisiei Europene privind exodul creierelor (brain drain), care urmează să fie adoptată până la sfârșitul anului 2022, Comisia a lansat o consultare publică privind exodul creierelor și provocările asociate cu declinul populației. Inițiativa completează acţiuni anterioare ale Comisiei cu privire la schimbările demografice, prezentate în raportul din 2020 privind impactul schimbărilor demografice, Cartea verde privind îmbătrânirea - vulnerabilitatea specifică a zonelor rurale - viziunea pe termen lung pentru zonele rurale ale UE.

Consultarea publică este deschisă până în data de 21 iunie 2022. 

Toate informațiile sunt disponibile ► aici.

 • 27 - 28 aprilie 2022: Student Participation Without Borders (data publicării: 4.04.2022)

ESU organizează în zilele de 27 și 28 aprilie, în format hibrid (la Bruxelles și online), un eveniment dedicat Student Participation Without Borders (STUPS), proiect finanțat de programul Erasmus+ ce vizează consolidarea și promovarea participării studenților la guvernanța instituțiilor de învățământ superior într-o perspectivă incluzivă. Cu acest prilej, participanții vor avea oportunitatea de a discuta o serie de aspecte referitoare la implicarea studenților, precum factorii care duc la dezangajarea acestora, cele mai bune practici în ceea ce privește participarea studențiilor în cadrul instituțiilor de învățământ superior, obstactole și acțiuni suplimentare, respectiv acțiuni care duc la sporirea dimensiunii incluzive a instituțiilor de învățământ superior.

Alte detalii + înregistrare eveniment (până în data de 15 aprilie) ► aici

 • Sesiunea de informare privind lansarea propunerilor de proiecte Centre de excelenţă VET (7 martie 2022)

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură şi Comisia Europeană au organizat în data de 7 martie a.c., o sesiune de informare privind lansarea propunerilor de proiecte Centre de excelenţă VET. În acest cadru au fost oferite detalii cu privire la lansarea propunerilor de proiecte, prioritățile de politică și procedura de aplicare pentru oportunitățile de finanțare 2022 din cadrul Erasmus+ (Acțiunea-cheie 2), pentru Centrele de excelență VET. Evenimentul poate fi urmărit ► aici.

O nouă sesiune de informare pe această temă va fi organizată în data de 30 aprilie (detalii aici). Termenul-limită pentru propunerile de proiecte Centre de excelenţă VET este 7 Septembrie 2022.

 • 3 martie 2022: Conferința ministerială „Perspective europene în dezvoltarea profesorilor”, organizată în format hibrid de președinția franceză la Consiliul Uniunii Europene (data publicării: 02.03.2022)

Președinția franceză la Consiliul Uniunii Europene organizează joi, 3 martie, în format hibrid, conferința ministerială cu tema „Perspective europene în dezvoltarea profesorilor”.

Evenimentul reunește factori de decizie, experți și practicieni și își propune să abordeze rolul esențial al profesorilor în realizarea Spațiului European al Educației, până în anul 2025. În această perspectivă, conferința se concentrează, de asemenea, pe mobilitatea europeană a profesorilor și a viitorilor profesori și promovează apariția unei comunități de profesori europeni, în special cu referire la inițiativa europeană privind Academiile Profesorilor, finanțată prin programul Erasmus+.

Conferința va începe la ora 15:30 și se va încheia în jurul orei 18:30 (ora României), este deschisă publicului larg, fără a fi necesară o înregistrare prealabilă și poate fi urmărită ► aici.

 • 15 februarie 2022: Conferința „Investiții în educație” (data publicării: 10.02.2022)​

Conferința organizată de Președinția franceză la Consiliul UE va reuni factori de decizie, cercetători și experți în domeniul educaţiei, care vor împărtăși bune practici și vor reflecta asupra eficienţei politicilor educaționale.

Principalele teme de discuţie sunt: educația - investiție pentru viitor // investiții de calitate în educație // asigurarea eficienței și echității // strategia europeană de promovare a investițiilor de calitate în educație.

Evenimentul este deschis participării publice. Persoanele interesate se pot înregistra creându-și cont aici.

Mai multe informații + agenda evenimentului pot fi accesate aici.

 • 25 - 26 ianuarie 2022 [format online]: Forumul Universităților pentru viitorul Europei (data publicării: 22.01.2022)

  • Organizat de Președinția franceză la Consiliul UE, evenimentul reunește reprezentanți ai părților interesate din învățământul superior din Europa, ai statelor membre, Comisiei Europene și ai alianțelor de Universități Europene, oferind un spațiu de dezbatere și reflecție asupra rolului universităților în viitorul Europei. Programul cuprinde sesiuni care vor aborda contribuția universităților la construcția europeană, precum și ateliere dedicate alianțelor de Universități Europene în cadrul cărora vor fi schimbate bune practici și experiențe din faza pilot de implementare a inițiativei.

  • Detalii ► aici.

---

 • 19 ianuarie 2022: Conferința Getting Europe moving! / Osons la mobilite!, organizată de Peședinția franceză la Consiliul Uniunii Europene (data publicării: 12.01.2022)

  • Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 12:00-18:30 (EET), în cadrul Președinției franceze la Consiliul Uniunii Europene, și își propune să dea un nou impuls mobilității și să ofere cadrul pentru a reflecta asupra mijloacelor necesare pentru a face mobilitatea mai incluzivă. În continuarea acestei conferințe, vor avea loc alte două evenimente online: o conferință dedicată mobilității ucenicilor (în dimineața zilei de 20 ianuarie) și marcarea a 35 de ani de implementare a programului Erasmus (în după-amiaza zilei de 20 ianuarie). Link accesGettingEuropeMoving

---

 • 18 ianuarie 2022: Conferința online „Competențe-cheie pentru toți - Elaborarea și implementarea politicilor în Europa” (data publicării: 30.12.2021)

  • ​Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 15:00-18:30 EET și vizează, în special, recomandările de politici pentru factorii de decizie și actorii interesați din Europa. Vor fi abordate concluziile studiului „Cum poate fi concepută și implementată eficient reforma politicii pentru dezvoltarea competențelor generale în învățământul școlar și în special, obţinerea de rezultate mai bune în ceea ce priveşte competențele de bază?”. Documentul a fost realizat pentru Comisia Europeană de Institutul European de Educație și Politică Socială (EIESP), Ecorys și Institutul Tehnologic Danez (DTI).

  • Transmisiunea live a evenimentului va fi disponibilă aici.

 • Cereri de proiecte lansate de Institutul European de Inovare și Tehnologie (data publicării: 16.12.2021)

  • Inițiativa de stimulare a inovării în învățământul superior este o schemă-pilot pe durata a trei ani (2021-2023) cu un buget de 90 de milioane EUR. Obiectivele sunt de a consolida capacitatea antreprenorială și de inovare a instituțiilor de învățământ superior, precum și integrarea acestora în ecosistemele de inovare. În cadrul acestei inițiative, a fost lansată o cerere de proiecte cu termen-limită data de 28 februarie 2022. Vor fi selectate până la 40 de consorții, iar fiecărui proiect selectat i se vor acorda maximum 1,2 milioane EUR.

  • Mai multe detalii ► aici.

  • De asemenea, a fost lansată o cerere de proiecte pentru Comunitatea de inovare și cunoaștere pentru sectoarele și industriile creative și culturale.

   • Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 24 martie 2022, iar informații suplimentare sunt disponibile ► aici.

 • Chestionar referitor la experiențele și provocările pentru studenții din anul I (data publicării: 15.12.2021)

  • Uniunea Studenților din Europa (ESU), cu sprijinul Comisiei Europene, invită studenții din anul I să completeze un chestionar în vederea identificării provocărilor cu care aceștia se confruntă și îmbunătățirii sprijinului acordat. Inițiativa se desfășoară în cadrul proiectului Erasmus+ ENTRANTS, iar chestionarul este disponibil ► aici

   • Termen-limită pentru accesare/completare: 1 martie 2022.

 • [Comisia Europeană] Apeluri pentru propuneri de proiecte în cadrul programului Europa Digitală 2022 (data publicării: 15.12.2021)

 • [Comisia Europeană] Inițiativa Universități Europene - Cerere de proiecte 2022 (data publicării: 10.12.2021)

  • Cu un buget cifrat la 272 de milioane Euro, apelul vizează atât sprijinirea alianțelor deja existente, precum alianțele de Universități Europene selectate în cadrul apelului de propuneri Erasmus+ 2019, cât și dezvoltarea de noi cooperări transnaționale. Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 22 martie 2022. Detalii ► aici

 • [Comisia Europeană] Ghidul programului Erasmus+ și Apelul european pentru propuneri de proiecte 2022 (data publicării: 08.12.2021) 

 • [Comisia Europeană] Consultare publică privind Planul de acțiune pentru tineret 2022 - 2027 (data publicării: 03.11.2021)

  • Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă pregătesc Planul de acțiune pentru tineret, în cadrul acțiunii externe a UE, pentru perioada 2022 - 2027, în contextul adoptării în luna iunie 2020 a Concluziilor Consiliului privind tineretul în acțiune externă. În acest sens, a fost lansat un sondaj public pentru a colecta opiniile și contribuțiile părților interesate relevante ca parte a procesului de consultare specifică pentru a contribui la acest document. Consultarea publică este deschisă până în data de 28 noiembrie (detalii ► aici). 

 • [25 noiembrie 2021] A 15-a ediție a concursului de traducere „Juvenes Translatores” pentru elevii în vârstă de 17 ani din învățământul secundar 

 • [9 - 10 noiembrie 2021DigiEduHack 2021

 • Apel pentru candidaturi la funcțiile de membri în consiliul de conducere al Institutului European de Inovare și Tehnologie (data publicării: 01.10.2021)

  • Informații suplimentare, inclusiv apelul pentru exprimarea interesului și formularul de înscriere, sunt disponibile aiciDeadline înscriere: 29 octombrie 2021.

 • 28 octombrie 2021: Conferința (online) Valori academice fundamentale în Spațiul european al învățământului superior - Consolidarea cooperării prin valori academice fundamentale? (data publicării: 01.10.2021)

  • Detalii despre evenimentul organizat de Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) în cooperare cu Grupul de lucru privind valorile fundamentale din marja Procesului Bologna, inclusiv formularul pentru înregistrare, pot fi accesate aici

 • [8 septembrie 2021Conferinţă online „Învățarea și educația adulților - Un răspuns la provocările viitoare” (data publicării: 12.08.2021)

 • [Comisia Europeană] Cerere de oferte pentru sprijinirea dezvoltării Centrului de educație digitală /Digital Education Hub (data publicării: 15.07.2021)

 • [Comisia Europeană] Consultare publică: Educația pentru sustenabilitatea mediului (data publicării: 07.07.2021)

Inițiativa Comisiei Europene va stabili provocările-cheie pentru integrarea sustenabilității mediului în educație și va recomanda o serie de acțiuni pentru furnizorii de educație și formare și factorii de decizie politică. De asemenea, va fi detaliat modul în care Comisia intenționează să sprijine acest domeniu în anii următori prin asigurarea unei finanțări adecvate la nivelul Uniunii Europene. Opiniile colectate vor contribui la formularea unei propuneri de Recomandare a Consiliului privind educația pentru sustenabilitatea mediului, ce urmează să fie adoptată la sfârșitul anului 2021.

Consultarea publică se desfășoară inclusiv în limba română și va fi deschisă până în data de 24 septembrie 2021. Opiniile și propunerile pot fi transmise ► aici

 • [Comisia Europeană] Consultare publică: Parcursuri către reușita școlară (data publicării: 07.07.2021)

Vizând un public larg de actori educaționali, inclusiv cursanți, consultarea va contribui la formularea unei propuneri de Recomandare a Consiliului privind parcursurile către reușita școlară, ce va fi adoptată de Comisie în primul semestru al anului 2022. Consultarea publică se desfășoară inclusiv în limba română și va fi deschisă până în data de 30 septembrie 2021. Opiniile și propunerile pot fi transmise ► aici

 • Educația pentru climă - platforma Comisiei Europene pentru evenimente comune (data publicării: 01.07.2021)

Comisia Europeană a lansat platforma comună a Coaliției Educație pentru climă, unde pot fi găsite propunerile de schimburi de bune practici și evenimente, precum și atelierele ce vor fi organizate în perioada iulie - noiembrie 2021, subscrise acestei inițiative. De asemenea, în luna noiembrie 2021 va fi organizată prima Zi europeană a educației pentru climă.

Alte detalii sunt disponibile ► aici.

 • Sesiune de informare și consiliere online referitoare la cererea de propuneri de proiecte Erasmus+ privind Academiile profesorilor - 2021 (data publicării: 07.06.2021)

Comisia Europeană organizează în data de 10 iunie o sesiune de informare online privind oportunitățile de finanțare Erasmus+ pentru inițiativa Academiile profesorilor. Evenimentul va avea loc începând cu ora 14:00 (ora Belgiei) și va putea fi urmărit aici, nefiind necesară înregistrarea prealabilă.

Cu acest prilej, vor fi furnizate informații despre obiectivele cererii de propuneri Erasmus+, iar participanții vor beneficia de consiliere privind modul de pregătire și depunere a propunerilor de proiecte, care au termen-limită data de 7 septembrie 2021.

Detalii despre inițiativa Academiile profesorilor sunt disponibile ► aici

 • Apel de candidaturi pentru selectarea membrilor Grupului de experți al Comisiei Europene privind combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare (data publicării: 04.06.2021)

Grupul va fi funcționa în perioada septembrie 2021 - septembrie 2022 și va asista Comisia Europeană (DG EAC și DG CNECT) în pregătirea unor ghiduri pentru profesori și educatori cu privire la combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare, parte a programului de implementare a Acțiunii 7 a Planului de acțiune pentru educația digitală. 

 Apelul este deschis până în data de 29 iunie 2021, detalii suplimentare fiind disponibile aici

 • Apel pentru candidaturi în vederea selecției membrilor Grupului de experți al Comisiei Europene privind inteligența artificială și utilizarea datelor în domeniul educației și formării (data publicării: 21.05.2021)

Comisia Europeană a publicat un apel de candidaturi pentru selectarea membrilor Grupului de experți care va sprijini implementarea Acțiunii 6 a Planului de acțiune pentru educația digitală. Aceasta vizează elaborarea orientărilor în materie de etică privind inteligența artificială și utilizarea datelor în domeniul educației și formării. Grupul de experți va funcționa în perioada iunie 2021 - aprilie 2022 și va asigura schimbul de informații, expertiză și bune practici între Comisie și părțile interesate. De asemenea, grupul va contribui la creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile și riscurile utilizării inteligenței artificiale. 

► Apelul este deschis până în data de 25 mai, detalii suplimentare fiind disponibile aici

 • Consultare publică pe tema „Microcertificările (microcredentials) - extinderea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții și inserție profesională” (data publicării: 06.05.2021)

Consultarea publică se desfășoară aici până în data de 13 iulie 2021. Chestionarul, disponibil şi în limba română, poate fi completat de cetățeni, organizații guvernamentale și neguvernamentale, precum și de părțile interesate din domeniile educației, formării și ocupării forței de muncă. Dacă doresc acest lucru, instituțiile sau organizațiile pot să atașeze și documente de poziție, chestionarul având această opțiune.

Obiectivul consultării este de a colecta idei pentru dezvoltarea unei definiții comune a microcertificărilor (microcredentials), a standardelor UE pentru calitate și transparență și a unor măsuri suplimentare care trebuie întreprinse la nivel instituțional, național și la nivelul Uniunii Europene.

Asociația Europeană a Universităților (EUA) a lansat o inițiativă privind ecologizarea în instituțiile de învățământ superior și invită universitățile să contribuie la acest demers, prin completarea unui sondaj referitor la abordările și activitățile instituționale în domeniul ecologizării. 

Sondajul poate fi completat până la data de 11 aprilie 2021.

Rezultatele vor fi prezentate în cadrul unei serii de evenimente online și articole, pe durata Săptămânii Verzi a UE (31 mai - 4 iunie 2021).

Rolul micro-acreditărilor este de a oferi oportunități de învățare modulare și flexibile, care conduc la o certificare a competențelor. Inițiativa va contribui la dezvoltarea Spațiului european al educației și va încuraja mobilitatea de studii și cea profesională în întreaga Uniune Europeană, implicând, în calitate de modele, alianțele Universităților europene și Centrelor de excelență profesională.

 • Selecție de experți pentru Grupul de lucru al Comisiei Europene privind Investiția de calitate în educație și formare profesională (data publicării: 05.03.2021)

► Termenul-limită pentru transmiterea aplicațiilor este 20 martie 2021. Mai multe detalii referitoare la noul grup de lucru, precum și la criteriile de selecție sunt disponibile aici.