Ministerul Educației a lansat campania „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.11.2022

Ministerul Educației nu este indiferent la cazurile repetate de violență care au avut loc în ultima perioadă în școlile din România și se adresează direct elevilor prin campania „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”.

Nu sunteți singuri” este mesajul pe care îl transmitem elevilor care au fost victime ale violenței verbale, fizice sau psihologice, cărora trebuie să le fim alături și să le protejăm drepturile.

Nu sunteți singuri” este mesajul care vrem să ajungă la elevii care au avut derapaje comportamentale și care au nevoie de consiliere imediată și de monitorizare adecvată, pentru a ne asigura că au învățat din greșeli și că nu le vor mai repeta.

Nu sunteți singuri” este mesajul adresat profesorilor, consilierilor școlari și directorilor care au misiunea de a informa elevii despre drepturile și obligațiile pe care le au, despre consecințele faptelor ilegale și să se asigure că școlile sunt spații sigure în care violența este de netolerat.

Nu sunteți singuri” este deviza pe care invităm să o preia școlile, mediul ONG, asociațiile de elevi și de părinți care să realizeze postări și acțiuni prin care să susțină importanța combaterii violenței în mediul școlar.

Clip campanie

Dezaprobăm orice act de violență fizică, verbală, psihologică și considerăm esențial ca elevii care au dat dovadă de un comportament violent să beneficieze de consiliere adecvată, iar familia și școala să depună toate eforturile, astfel încât manifestările violente să nu se mai repete. În acest sens, vom derula următoarele acțiuni:

1. Ministerul Educației va populariza, prin intermediul rețelelor sociale, o serie de noțiuni elementare despre tipurile de violență, cyberbullying, utilizarea rețelelor de socializare, drepturile și obligațiile elevilor, rolul Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională și al Poliției „Siguranță Școlară” etc. 

2. Vineri, 11.11.2022, începând cu ora 12:00, Ministerul Educației a invitat la dezbatere, în sistem videoconferință, reprezentanții inspectoratelor școlare și ai Centrelor de Resurse și Asistență Educațională, pentru a discuta următoarele puncte:

- propuneri privind îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul prevenirii violenței în mediul școlar;

- propuneri privind îmbunătățirea implementării obiectivelor Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic;

- posibilități de promovare și de scalare a exemplelor de bune practici la nivelul unităților de învățământ/județului;

- identificarea unităților de învățământ cu risc major de producere a actelor de violență.

De asemenea, luni (14 noiembrie), de la ora 10:00, am invitat la Ministerul Eudcației partenerii de dialog social pentru a discuta despre campania demarată.

3. Nu în ultimul rând, împreună cu Ministerul  Afacerilor Interne, în baza Planului național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, vom organiza sesiuni de lucru pentru a stabili un calendar de realizare a următoarelor acțiuni:

- activități de prevenire a consumului de droguri;

- activităţi pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;

- la nivelul unităților de învățământ gimnazial în care au fost sesizate, în ultimii 5 ani, activități informativ-preventive, consilierea elevilor aflați în situații de risc, în scopul reglării comportamentelor dezadaptative;

- instruirea cadrelor didactice, informări adresate Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Condamnăm în termenii cei mai fermi actele de violență din mediul școlar. Este responsabilitatea tuturor factorilor implicați să întreprindă toate acțiunile prevăzute în măsurile concrete adoptate în ultimii ani în vederea prevenirii și combaterii violenței în școli, obiectivul în ansamblu fiind crearea unui mediu sigur și armonios în școli, bazat pe respectarea persoanei, pe nediscriminare, motivarea pentru învățare și asigurarea stării de bine a elevilor.