Corpul de experți al Corpului de Control

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Calitatea de membru al Corpului de Experți (CE) al Corpului de Control (CC) se dobândește prin ordin de ministru.

Experții CE sunt cadre didactice cu experiență în învățământ și în activitatea managerială, formați în domeniul controlului și selectați de către Corpul de Control. Aceștia exercită activitate de control ocazional, la solicitarea Corpului de Control și doar în baza Ordinului de serviciu emis de CC.

Corpul de Experți al Corpului de Control a fost constituit prin O.M.Ed.C. nr. 5534/28.11.2005. Componența sa a fost actualizată prin O.M.Ed.C. nr. 217/24.01.2007 și  OMECTS nr. 3698/10.04.2012.

Selecția membrilor CE a fost realizată prin compararea activității candidaților precizată în curriculum vitae și justificată prin documente și pe baza interesului manifestat și prezentat în scrisoarea de intenție.
Completarea corpului de experți, prin organizarea unei noi selecții, a fost necesară având în vedere atât existența unor județe fără experți, dar și numărul mare de controale care trebuie realizate, numărul inițial de experți nefiind suficient pentru acoperirea necesarului.

Membrii Corpului de Experți au fost formați în 7 sesiuni: Brașov (decembrie 2005), Târgoviște (mai 2006), Sucevița (octombrie 2006), București (februarie 2007), Păltiniș (martie 2007, Gura Humorului (2010).

Lista membrilor Corpului de Experți al Corpului de Control poate fi vizualizată descarcând fisierul  (link către OMECTS nr. 3698/10.04.2012).

În prezent, Corpul de Control a demarat procesul de actualizare a componenței Corpului de Experți și de completare cu persoanele formate în control în perioada aprilie – mai 2012.