Direcția Generală Juridic

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Obiectivul general al Direcției Generale Juridic vizează activitatea juridică la nivelul Ministerului, avizarea din perspectiva legalității a actelor administrative cu caracter individual și normative elaborate de către direcțiile generale/direcțiile din cadrul ministerului, gestionarea resurselor umane și dezvoltarea carierei profesionale pentru personalul MEN, pregătirea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative transmise de alte ministere, transmiterea acestora către Secretariatul General al Guvernului, precum și publicarea în Monitorul Oficial al României a ordinelor cu caracter normative elaborate de MEN, dupa caz.

Activitatea Direcției Generale Juridic:

Direcția Contencios asigură reprezentarea Ministerului în instanţele judecătoreşti pentru a apăra drepturile și interesele acestuia și avizează din perspectiva legalității actele administrative cu caracter individual și normative elaborate de către direcțiile generale/direcțiile din cadrul ministerului.

Serviciul Juridic asigură reprezentarea Ministerului în instanţele judecătoreşti pentru a apăra drepturile și interesele acestuia.

Direcția Acte Normative și Personal asigură gestionarea resurselor umane și dezvoltarea carierei profesionale pentru personalul MEN, pregătirea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative transmise de alte ministere, transmiterea acestora către Secretariatul General al Guvernului, precum și publicarea în Monitorul Oficial al României a ordinelor cu caracter normative elaborate de MEN, dupa caz.

Biroul Resurse Umane asigură gestionarea resurselor umane și dezvoltarea carierei profesionale pentru personalul MEN.

Biroul Avizare Acte Normative asigură pregătirea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative transmise de alte ministere, transmiterea acestora către Secretariatul General al Guvernului, precum și publicarea în Monitorul Oficial al României a ordinelor cu caracter normative elaborate de MEN, dupa caz.

 

Director General: Crina Mădalina CIOBANU

e-mail: crina.ciobanu@edu.gov.ro

DIRECȚIA CONTENCIOS - Director: Florin MĂNUC - e-mail: flori.manuc@edu.gov.ro

SERVICIUL JURIDIC - Șef serviciu: Leonid-Nicos MĂRĂȘESCU - e-mail: leonid.marasescu@edu.gov.ro

DIRECȚIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONAL - Director: Liliana DUȚĂ - e-mail: liliana.duta@edu.gov.ro

BIROUL AVIZARE ACTE NORMATIVE - Șef birou: Giorgiana MOCANU - e-mail: georgiana.mocanu@edu.gov.ro

e-mail direcție: djc@edu.gov.ro