Direcția Generală Juridic, Control, Relații Publice și Comunicare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[pagină în curs de actualizare]

Obiectivul general al direcției vizează asigurarea activității juridice la nivelul ministerului prin:

- avizarea din perspectiva legalității a actelor administrative cu caracter individual și normative elaborate de către direcțiile generale/direcțiile din cadrul ministerului

- gestionarea resurselor umane și dezvoltarea carierei profesionale pentru personalul MEC

- pregătirea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative elaborate intern sau transmise de alte ministere

- relaționarea cu Secretariatul General al Guvernului

- publicarea în Monitorul Oficial al României a ordinelor cu caracter normativ elaborate de MEC.

Structură:

  • Serviciul Juridic asigură reprezentarea ministerului în instanţele judecătoreşti pentru a apăra drepturile și interesele acestuia.
  • Serviciul Legislație
  • Serviciul Control
    • Compartiment Corp Control
  • Serviciul Relații Publice și Comunicare

Director General: Leonid-Nicos MĂRĂȘESCU

E-mail direcție: djc@edu.gov.ro