Formare continuă cadre didactice

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Proceduri, instrumente și documente pentru operaționalizarea metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul de ministru nr. 4.224/6.07.2022

* * * 

 • NOU: Ordin nr. 4.800/26.08.2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației 

  • Anexa 1: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație digitală și abilități media - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - XII)

  • Anexa 2: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - X)

  • Anexa 3: Programă școlară pentru disciplina opțională Strategii metacognitive - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasa a X-a)

 • Ordin nr. 4.523/10.08.2022 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023

  • Anexă: Unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023

 • Ordin nr. 4.224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

 • Ordin nr. 4.223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023

***

Formarea continuă se derulează, în această perioadă, ca proces complex, cu rolul de facilitare a transferului demersului didactic, din planul clasic, față-în-față, în cel hibrid - blended learning. Importanța formării continue pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului educațional este subliniată de toate documentele europene referitoare la educație. S-au regândit și asumat în proces rolurile din sistemul de formare continuă. 

Casele Corpului Didactic (CCD) sunt centre de resurse având drept scop formarea și dezvoltarea profesională și personală a angajaților sistemului de învățământ preuniversitar din România.

Rolul CCD a fost adaptat contextului pandemic, incluzând și componenta de facilitare a formării, aspect reglementat prin ordin de ministru.

 Modalități de realizare a procesului de formare continuă:

 • formarea prin programe avizate, organizate și desfășurate de către CCD, la nivel regional/local;
 • formarea prin programe acreditate, furnizate de CCD/universități/ONG-uri/parteneri sociali;
 • formarea prin Programe speciale, naționale sau internaționale, pentru care se aplică proceduri specifice de recunoaștere și echivalare a competențelor dobândite în credite profesionale transferabile;
 • formarea din surse alternative, inclusiv prin resurse deschise.

Prin toate măsurile de sprijin întreprinse, Ministerul Educației și Cercetării a avut în vedere facilitarea accesului cadrelor didactice la dezvoltare profesională de calitate, bazată pe egalitate de șanse și sustenabilitate, în vederea dezvoltării competenței didactice și a abilităților digitale pentru un proces optim de predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ din România.

Rețeaua națională a Caselor Corpului Didactic (pe pagina web a fiecărei instituții este inserată o secțiune de prezentare a programelor de formare continuă derulate):

Casa Corpului Didactic Alba

Casa Corpului Didactic Arad

Casa Corpului Didactic Argeș  

Casa Corpului Didactic Bacău

Casa Corpului Didactic Bihor

Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

Casa Corpului Didactic Botoșani

Casa Corpului Didactic Brăila

Casa Corpului Didactic Brașov 

Casa Corpului Didactic București

Casa Corpului Didactic Buzău

Casa Corpului Didactic Călărași

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin

Casa Corpului Didactic Cluj

Casa Corpului Didactic Constanța

Casa Corpului Didactic Covasna

Casa Corpului Didactic Dâmbovița

Casa Corpului Didactic Dolj

Casa Corpului Didactic Galați

Casa Corpului Didactic Giurgiu

Casa Corpului Didactic Gorj

Casa Corpului Didactic Harghita

► Casa Corpului Didactic Hunedoara

► Casa Corpului Didactic Ialomița

Casa Corpului Didactic Iași

► Casa Corpului Didactic Ilfov

Casa Corpului Didactic Maramureș

Casa Corpului Didactic Mehedinți

Casa Corpului Didactic Mureș

Casa Corpului Didactic Neamț

Casa Corpului Didactic Olt

Casa Corpului Didactic Prahova

Casa Corpului Didactic Sălaj

Casa Corpului Didactic Satu Mare

Casa Corpului Didactic Sibiu

Casa Corpului Didactic Suceava

Casa Corpului Didactic Teleorman

Casa Corpului Didactic Timiș

Casa Corpului Didactic Tulcea

Casa Corpului Didactic Vâlcea

Casa Corpului Didactic Vaslui

Casa Corpului Didactic Vrancea

*** *** *** 

Alte link-uri utile

Data publicării: 
Joi, 3 Septembrie, 2020