Formare inițială/Definitivat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

NOU! Ordin nr. 4.300/21.05.2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018

***

Acordarea definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, începând cu sesiunea 2012, examenul de acordare a definitivării în învăţământ a devenit examen național. Cadrul normativ de desfășurare a examenului este prevăzut de art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile din secțiunea Acte normative. 

Calendarul și programele de examen

Pentru desfășurarea în condiții optime de transparență și eficiență a examenului național de definitivare în învățământ a fost creat site-ul Definitivat, pe care sunt publicate următoarele informații:

  1. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului 
  2. Calendarul examenului
  3. Programele de examen
  4. Rezultate
  5. Forum de discuții
Data publicării: 
Marţi, 5 Iulie, 2016