Instituții de învățământ superior particular acreditate

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Lista instituțiilor de învățământ superior particular acreditate

(cf. H.G. nr. 692/5 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 786/13 septembrie 2018)

COD UNIV.

UNIVERSITATE

U.P.01.

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI

U.P.02.

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI

U.P.03.

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI

U.P.04.

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

U.P.05.

UNIVERSITATEA „HYPERION" DIN BUCUREŞTI

U.P.06.

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI

U.P.07.

UNIVERSITATEA BIOTERRA DIN BUCUREŞTI

U.P.08.

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

U.P.09.

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCUREŞTI (specializările/programele de studii universitare de licenţă din structura sa au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2016 - 2017) [Notă: site-ul instituției nu mai este actualizat din anul 2016]

U.P.10.

UNIVERSITATEA ATHENAEUM DIN BUCUREŞTI (monitorizată în baza ordinului de ministru nr. 5054/10 septembrie 2018)

U.P.11.

UNIVERSITATEA ARTIFEX DIN BUCUREŞTI

U.P.12.

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCUREŞTI (specializările/programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 - 2015)

U.P.13.

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI

U.P.14.

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI

U.P.15.

UNIVERSITATEA FINANCIAR-BANCARĂ DIN BUCUREŞTI (specializările/programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 - 2015) [Notăpagină web indisponibilă]

U.P.16.

INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI: învăţământ universitar - ciclul II

U.P.17.

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

U.P.18.

UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU

U.P.19.

UNIVERSITATEA „GEORGE BARIŢIU" DIN BRAŞOV (specializările/programele de studii universitare de licenţă din structura sa au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2016 - 2017) 

U.P.20.

UNIVERSITATEA „AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA (specializările/programele de studii universitare de licenţă din structura sa au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2016 - 2017) 

U.P.21.

UNIVERSITATEA „BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA

U.P.22.

INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

U.P.23.

UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN CLUJ-NAPOCA (activitatea didactică se desfăşoară în limba maghiară)

U.P.24.

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

U.P.25.

UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAŢI

U.P.26.

UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DIN IAŞI (specializările/programele de studii universitare de licenţă din structura sa au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 - 2015)

U.P.27.

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

U.P.28.

UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IAŞI

U.P.29.

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ „DRĂGAN” DIN LUGOJ

U.P.30.

UNIVERSITATEA AGORA DIN ORADEA

U.P.31.

UNIVERSITATEA „EMANUEL" DIN ORADEA

U.P.32.

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „PARTIUM" DIN ORADEA (activitatea didactică se desfăşoară în limba maghiară)

U.P.33.

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI

U.P.34.

UNIVERSITATEA „ROMÂNO-GERMANĂ" DIN SIBIU

U.P.35.

UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREŞ

U.P.36.

UNIVERSITATEA „MIHAI EMINESCU" DIN TIMIŞOARA (specializările/programele de studii universitare de licenţă din structura sa au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 - 2015) [Notă: pagină web indisponibilă]

U.P.37.

UNIVERSITATEA TIBISCUS DIN TIMIŞOARA (specializările/programele de studii universitare de licenţă din structura sa intră în lichidare începând cu anul universitar 2018 - 2019, instituția fiind monitorizată în baza ordinului de ministru nr. 3.362/22 februarie 2017)

U.P.38.

UNIVERSITATEA „ADVENTUS" DIN CERNICA înfiinţată prin Legea nr. 227/2017 (monitorizată în baza ordinului de ministru nr. 3.020/8 ianuarie 2018)

Alte informații utile: