Instituții de învățământ superior particulare acreditate

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI

www.ucdc.ro

UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI

www.utm.ro

UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI

www.univnt.ro

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

www.rau.ro

UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREŞTI

www.hyperion.ro

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI

www.spiruharet.ro

UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREŞTI

www.bioterra.ro

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

www.ueb.ro

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCUREŞTI

www.nou.univath.ro

UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCUREŞTI

www.artifex.org.ro

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCUREŞTI - Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 - 2015

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI

www.itb.ro

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI

www.itpbucuresti.ro

UNIVERSITATEA FINANCIAR-BANCARĂ DIN BUCUREŞTI - Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 - 2015

www.ufb.ro

INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI

www.asebuss.ro

UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

www.uvvg.ro

UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU

www.ugb.ro

UNIVERSITATEA "GEORGE BARIŢIU" DIN BRAŞOV

UNIVERSITATEA "BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA

www.ubv.ro

UNIVERSITATEA "AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA

www.uai-cluj.ro/wp

INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

www.proteo.cj.edu.ro

UNIVERSITATEA "SAPIENTIA" DIN CLUJ-NAPOCA

www.sapientia.ro

UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI

www.univ-danubius.ro

UNIVERSITATEA "ANDREI ŞAGUNA" DIN CONSTANŢA

www.andreisaguna.ro

UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGĂLNICEANU" DIN IAŞI - Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ  superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 - 2015

www.umk.ro

UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI

www.upa.ro

UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAŞI

www.univapollonia.ro

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ

www.universitateaeuropeanadragan.ro

UNIVERSITATEA AGORA DIN ORADEA

www.univagora.ro

UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA

www.emanuel.ro

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ PARTIUM DIN ORADEA

www.partium.ro

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI

www.univcb.ro

UNIVERSITATEA "ROMÂNO-GERMANĂ" DIN SIBIU

www.roger-univ.ro

UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREŞ

www.cantemir.ro

UNIVERSITATEA "MIHAI EMINESCU" DIN TIMIŞOARA - Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 - 2015

UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA

www.tibiscus.ro