Instituții de învăţământ superior particulare autorizate să funcţioneze provizoriu

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Lista instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu care organizează programe de studii universitare acreditate sau autorizate provizoriu 

(cf. H.G. nr. 692/5 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 786/13 septembrie 2018)

NR. CRT.

INSTITUȚIE

1.

FUNDAŢIA „ŞTEFAN LUPAŞCU” - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI [Notă: pagină web indisponibilă]

2.

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

3.

FUNDAŢIA ACADEMIA COMERCIALĂ DIN SATU MARE (specializările/programele de studii universitare de licenţă din structura sa intră în lichidare începând cu anul universitar 2017 - 2018)

4.

FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ „ALMA MATER” - UNIVERSITATEA „ALMA MATER” DIN SIBIU (specializările/programele de studii universitare de licenţă din structura sa au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2016 - 2017) [Notă: pagină web indisponibilă]

5.

FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT „IOAN SLAVICI” - UNIVERSITATEA „IOAN SLAVICI” DIN TIMIŞOARA

6.

FUNDAŢIA GAUDEAMUS - UNIVERSITATEA TOMIS DIN CONSTANŢA

7.

INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE „TIMOTHEUS” DIN BUCUREŞTI

8.

FUNDAŢIA LUMINA - INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD-EST - LUMINA

9. ȘCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ BUCUREȘTI (organizează doar programe de studii universitare de master/programe postuniversitare acreditate sau autorizate provizoriu) 

Alte informații utile: