Lista celor 300 de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi unităţi-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar în anul școlar 2022 - 2023

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
31.08.2022

Ministerul Educației a aprobat prin ordin de ministru lista celor 300 de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi unităţi-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar în noul an școlar. 

Practic, a fost dublat numărul de școli (de la 150 la 300), fiind luate în considerare majoritatea solicitărilor transmise de inspectoratele școlare județene, prin corelare cu lista școlilor finanțare prin PNRAS.

Comparativ cu anul școlar 2021-2022, se majorează cu 50% și limita valorică zilnică a produselor acordate: de la 10 la 15 lei/masă/beneficiar. 

Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor beneficiari vor fi distribuite doar produse alimentare obţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare. Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, dar și de celelalte reglementări europene în domeniu.

Această inițiativă se înscrie în demersul deja început de Ministerul Educației de a reduce abandonul școlar și rata de parăsire timpurie a școlii, determinate de probleme cronice de la nivelul sistemului național de învățământ, cumulate cu problemele economice și sociale accentuate de pandemia Covid-19. 

Cadrul general de derulare în anul şcolar 2022 - 2023 a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a fost adoptat prin ordonanță de urgență în luna iunie a acestui an.