Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.062/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
26.09.2017

Metodologia atașată reglementează cadrul general în care Ministerul Educației aprobă auxiliarele didactice în scopul utilizării acestora în unitățile de învățământ preuniversitar.

Pentru reglementarea utilizării la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, sintagma „auxiliar didactic” este definită ca material-suport elaborat în sprijinul profesorilor și al elevilor, pentru implementarea adecvată și eficientă a curriculumului național. Această categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte / cântece, culegeri de exerciții/probleme, culegeri de teste/itemi de evaluare, pachete de fișe de activitate independentă, caiete de muncă/activitate independentă etc., care pot fi prezentate în format tipărit și/sau în format electronic/digital.

Informații suplimentare privind procedurile de evaluare/aprobare: