Precizări referitoare la poziționarea disciplinei Geografie în structura examenului de Bacalaureat, propusă în viziunea sistemică „Educația ne unește”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
05.04.2019

I. ​„Educația ne unește” grupează un set de propuneri privind personalizarea educației pe clasă/elev, respectiv flexibilizarea sistemului de învățământ și a rutelor profesionale

  • „Educația ne unește” este un document de viziune care avansează un set de propuneri privind modul în care putem face două lucruri în viitor. Primul: să asigurăm un curriculum diferențiat, în așa fel încât să putem vorbi de personalizarea educației pe clasă și pe elev, potrivit potențialului intelectual pe care elevul îl are, potrivit talentului specific fiecărui copil. În al doilea rând: încercăm să flexibilizăm sistemul de învățământ și rutele profesionale, prin abordarea unui curriculum foarte flexibil. L-am prezentat public și îl supunem dezbaterii publice și preluăm toate amendamentele argumentate. 

II. În urma dezbaterilor organizate la nivel național și local se vor contura concluziile care vor fi transpuse în lege

  • Dezbaterile vor avea loc în următoarea lună, în cadrul unor evenimente organizate la nivel național și local, dar observațiile pot fi transmise și pe adresa de e-mail: viziune@edu.gov.ro, concluziile urmând a sta la baza noii legi a educației naționale.

III. Rolul disciplinei Geografie nu va fi diminuat

  • Decizia finală asupra disciplinelor care vor fi incluse ca probe separate și opționale la examenul de Bacalaureat se va lua în urma consultărilor publice, la care vor participa toți actorii implicați în Educație, ministerul vizând, cu prioritate, interesul elevului. În mod categoric, disciplina Geografie este foarte utilă și va rămâne în mod sigur în aria științelor socio-umane.

IV. Proba de maturitate propusă nu se rezumă doar la creativitate

  • Documentul „Educația ne unește" include, începând cu pagina 11, un capitol (VII) intitulat „Scenariul propus pentru implementarea viziunii". Acest scenariu va fi îmbunătățit și adaptat, urmând a fi analizate și aplicate și alte idei și puncte de vedere constructive pentru creșterea eficienței și coerenței sistemului educațional din România. În scenariul propus, este specificat faptul că în cadrul examenului de Bacalaureat se va susține și o „probă de maturitate care evaluează capacitatea absolventului de a folosi, în mod practic, competențele dobândite pe parcursul întregului parcurs școlar obligatoriu, creativitatea, cunoștințele, abilitățile, aptitudinile și atitudinile absolventului". Aceasta probă nu a fost descrisă în mod exact în această etapă, conținutul acesteia urmând a fi discutat, în detaliu, cu specialiști ai Institutului de Știinte ale Educației și ai Consiliului Național de Evaluare și Examinare, pentru a fi identificate modalitățile de evaluare a capacității absolventului de a folosi în mod practic, în situații relevante și transdisciplinare, cunoștințele dobândite. Având în vedere evoluția societății, se impune o reconfigurare a predării mai multor discipline dinspre transferul de cunoștinte, la dezvoltarea competențelor de a analiza și folosi informațiile accesate. Se trece, astfel, de la evaluarea cunoștințelor dobândite, la evaluarea competențelor din profilul absolventului în ansamblul lor, așa cum au fost acestea definite de specialiștii Institutului de Știinte ale Educației. 

INFO: Comunicatul de presă pe tema lansării viziunii sistemice „Educația ne unește” și documentele propriu-zise supuse dezbaterii sunt disponibile aici.