Procedură de acreditare a reprezentanților mass-media pentru anul 2023

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
03.01.2023

Cea mai recentă actualizare: 3 ianuarie 2023

--------------------------------------------------

Reprezentanții mass-media au la dispoziție două tipuri de acreditare la Ministerul Educației:

I. Acreditare anuală

Pentru a obține o acreditare anuală, jurnaliștii interesați completează și transmit pe adresa de e-mail a Biroului de Presă, la fiecare început de an (de regulă, în intervalul ianuarie - februarie), următoarele documente:

  • Formular de acreditare + Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal [disponibile AICI în format PDF/MS Word]

  • Fotocopie după legitimația de presă/serviciu vizată la zi.

Documentația completă va fi transmisă pe adresa de e-mail biroupresa@edu.gov.ro (NU se trimit copii după actele de identitate!)

Acreditările anuale pot face subiectul unor actualizări periodice. 

Jurnaliştilor cu acreditare anuală le sunt transmise informările/comunicatele/materialele de presă emise de Ministerul Educației.

De asemenea, sunt invitați la conferințele de presă sau evenimentele organizate și anunțate în prealabil.

*** *** *** 

Acreditările anuale se acordă astfel:

  • Pentru presa scrisă/presă online (centrală/locală): 3 redactori şi 2 fotoreporteri

  • Pentru posturi de radio şi televiziune: 3 redactori/reporteri şi 8 operatori şi tehnicieni

  • Pentru agenţiile de presă: 3 redactori şi 3 fotoreporteri.

II. Acreditare temporară

Acreditarea temporară (valabilă 24h) poate fi obţinută de jurnaliștii fără acreditare anuală care doresc să participe la o acțiune destinată mass-media, organizată de Ministerul Educației.

Acreditarea temporară se acordă pe baza unei solicitări din partea redacţiei, transmisă pe adresa de e-mail biroupresa@edu.gov.ro.

Acreditarea temporară oferă accesul în sediul instituției (sau în alte spații clar precizate în anunțurile de presă) la acțiunea/acțiunile pentru care a fost emisă. Pentru conformitate, jurnalistul trebuie să prezinte obligatoriu actul de identitate și legitimația de presă în momentul accesului. 

Relații suplimentare privind modul de acreditare pot fi obţinute la următoarele numere de telefon:

  • 021.315.04.21 (direct)

  • 021/405.62.00 (centrală) - interior 1384

sau pe adresa de e-mail: