Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021 - 2022

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Reperele metodologice (disponibile atașat, în fișiere pdf sau în arhivă zip ce conțin fișiere pdf) au fost elaborate pe discipline/module/grupe de discipline/domenii de pregătire profesională, după caz, la nivelul fiecărui grup de lucru stabilindu-se nevoile de îndrumare, în vederea asigurării compatibilizării și a continuității la nivelul programelor școlare pentru gimnaziu și pentru liceu/învățământ profesional.

S-a avut în vedere ca aceste repere să vizeze organizarea procesului de predare-învățare-evaluare la clasa a IX-a, urmând ca, prin recomandările realizate, să fie asigurată și racordarea la programele școlare și standardele de pregătire profesională, în vigoare pentru clasele superioare, în contextul în care elevii ce vor constitui efectivele claselor a IX-a în anul școlar 2021 - 2022 vor parcurge întregul ciclu liceal/anii de învățământ profesional în baza curriculumului în vigoare în prezent, urmând ca examenele de final (examenul național de bacalaureat, examene de certificare) să fie susținute pe structura în vigoare în prezent.

Pentru a consulta/descărca materialele publicate mai jos, vă rugăm să accesați linkurile de interes. În funcție de setările dispozitivului dumneavoastră, acestea se deschid în pagini distincte sau se descarcă local în mod automat.

--- --- --- 

--- --- --- 

--- --- --- 

Data publicării: 
Joi, 2 Septembrie, 2021