Noutăţi

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
27.07.2017

UPDATE 2: Răspunsuri solicitări clarificari nr. 662/SIPOCA 3/26.07.2017 și nr. 664/SIPOCA 3/26.07.2017 (atașat)

UPDATE 1: Răspuns solicitare clarificări nr. 656, 659/SIPOCA 3/25.07.2017

1. Va rugam sa ne transmiteti caietele de sarcini si formularele aferente in format editabil.

18.07.2017

Prelungire termen depunere oferte - selectare partener la anunțurile publicate în data de 30 iunie cu numerele 295 și 296 

17.07.2017

Proiectul de Hotârâre de Guvern privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari  2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 este în consultare publică în intervalul 17 - 27 iulie.

Propunerile și sugestiile dumneavoastră pot fi trimise pe adresa de e-mail daniela.burghila@edu.gov.ro.

 

12.07.2017

Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea probei scrise și evaluării testului grilă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 

10.07.2017

Persona de contact pentru HG retrocedare: Roxana ILIE Consilier Direcția Patrimoniu si Investiții, tel. 0214056277

07.07.2017

Procedura atașată reglementează modalitățile de desfășurare a probei scrise, sigilare și securizare a lucrărilor scrise din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017.

Pagini