Recunoaștere studii

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Ministerul Educației - prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) - evaluează și recunoaște actele de studii deținute de cetățenii Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, membrii de familie ai acestora, precum și beneficiari de o formă de protecție internațională, în vederea continuării studiilor în România, precum și a celor deținute de cetățenii din statele non-UE, în vederea accesului pe piața forței de muncă din România.

Evaluarea și recunoașterea studiilor/diplomelor obținute în străinătate se fac prin comparație cu sistemul educațional din România, în vederea stabilirii nivelului/domeniului și/sau specializării.

I. Recunoaşterea și echivalarea studiilor preuniversitare

În vederea echivalării perioadelor de studii corespunzătoare claselor I-XII, elevii trebuie să se adreseze inspectoratelor școlare județene sau Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB). Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați informațiile publicate aici.

CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar (bacalaureat, școală postliceală, profesională) prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște automat sau prin aplicarea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul, domeniul de studii și/sau specializarea. În aplicarea măsurilor compensatorii, CNRED colaborează cu inspectoratele școlare județene și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB).

II. Recunoaşterea și echivalarea studiilor universitare

În vederea recunoașterii actelor de studii de nivel universitar (licenţă, master şi doctorat) prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ, vă rugăm să consultați informațiile publicate aici.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște automat actele de studii obținute la universități din UE și universități de prestigiu din alte state sau cu aplicarea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei, domeniul de studii și/sau specializarea. În procedura de recunoaștere în vederea continuării studiilor, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior din România. Documentul emis de CNRED, în urma evaluării, este Atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor, document care permite continuarea studiilor sau accesul pe piața forței de muncă din România.

III. Accesul pe piața forței de muncă din România

Recunoaşterea pentru accesul pe piaţa forţei de muncă din România pentru cetăţenii statelor membre UE şi SEE şi din Confederaţia Elveţiană, membrii de familie ai acestora, precum și beneficiari de o formă de protecție internațională, se realizează în conformitate cu procedură prezentată aici și aici:

Recunoaşterea pentru accesul pe piaţa forţei de muncă din România pentru cetăţenii statelor non-UE se realizează în conformitate cu următoarele proceduri:

Etichete: