Legislație || Ordine de ministru

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Secțiunea Legislație - ordine de ministru are ca scop informarea tuturor celor interesați în materie de acte cu caracter normativ emise de Ministerul Educației. Având în vedere dinamica aprobării ordinelor de ministru, această pagină este actualizată periodic.

 • Pentru a identifica rapid ceea ce vă interesează. vă sugerăm să folosiți combinația CTRL + F + cuvânt-cheie (exemple: admitere, evaluare, bacalaureat, definitivareROFUIP etc.). 

2024

 • Ordin nr. 5.518/11.07.2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor (an școlar 2024 - 2025)

 • Ordin nr. 5.496/09.07.2024 privind aprobarea Metodologiei pentru restituirea contravalorii serviciilor de şcolarizare cu finanţare de la bugetul de stat 

 • Ordin nr. 5.430/08.07.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor extracurriculare 

 • Ordin nr. 5.429/08.07.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate

 • Ordin nr. 5.096/27.06.2024 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”

 • Ordin nr. 4.795/19.06.2024 privind aprobarea Nomenclatorului programelor de studii cu profil similar

 • Ordin nr. 4.694/12.06.2024 privind virarea de către instituţiile de învăţământ superior de stat a procentului de 5% din sumele încasate de la studenţii şi cursanţii străini către Ministerul Educaţiei 

 • Ordin nr. 4.693/12.06.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind înfiinţarea, structura planurilor de învăţământ şi organizarea programelor de studii universitare de licenţă didactică cu dublă specializare

 • Ordin nr. 4.637/11.06.2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru organizarea şi funcţionarea programelor de studii universitare integrate organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din România, finalizate cu diplomă comună sau diplomă dublă sau multiplă

 • Ordin nr. 4.629/07.06.2024 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a participanți la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori în anul școlar 2023 - 2024

 • Ordin nr. 4.621/05.06.2024 privind aprobarea Procedurii de selecție a membrilor Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)

 • Ordin nr. 4.575/03.06.2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind înființarea şi funcţionarea unităților de învățământ preuniversitar autorizate cu statut de unități-pilot

 • Ordin nr. 4.500/27.05.2024 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România

 • Ordin nr. 4.481/22.05.2024 pentru aprobarea Normelor privind accesibilizarea învăţământului superior pentru persoanele cu dizabilităţi 

 • Ordin nr. 4.394/07.05.2024 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului

 • Ordin nr. 4.341/25.04.2024 pentru aprobarea Metodologiei de confirmare a rezultatelor evaluărilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

 • Ordin nr. 4.305/22.04.2024 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea sumelor din finanţarea de bază într-un procent de maximum 10% pentru cheltuieli de investiţii în beneficiul procesului educaţional, de cercetare, inovare şi antreprenoriat

 • Ordin nr. 4.303/22.04.2024 entru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației nr. 5866/30.08.2023 privind Metodologia de acordare a Avizului prevăzut în Ghidul solicitantului, pentru proiectele de investiții care vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat derulate în cadrul Programelor Operaționale cu finanțare din fonduri nerambursabile

 • Ordin nr. 4.275/15.04.2024 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului superior dual

 • Ordin nr. 4.172/09.05.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat

 • Ordin nr. 4.138/03.04.2024 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2024

 • Ordin  nr. 4.096/01.04.2024 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2024 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat 2024 - sesiunea iunie-iulie și/sau pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii

 • Ordin nr. 4.067/28.03.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2024 

 • Ordin (comun: ME - MS) nr. 4.060/1502/27.03.2024 privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcţiilor didactice de predare sau didactice auxiliare şi a modelului de certificat medical pentru încadrarea într-o funcţie didactică de predare sau didactică auxiliară din învăţământul superior

 • Ordin nr. 4.043/22.03.2024 privind aprobarea Codului de conduită pentru prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură

 • Ordin nr. 4.042/22.03.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră din instituţiile de învăţământ superior

 • Ordin nr. 4.034/22.03.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate în structura/ subordinea instituțiilor de învățământ superior

 • Ordin nr. 4.019/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024 - 2025

 • Ordin nr. 4.018/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024 - 2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

 • Ordin nr. 4.016/14.03.2024 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2024

 • Ordin nr. 4.002/12.03.2024 privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte state

 • ​Ordin nr. 3.998/12.03.2024 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a atestatului de abilitare

 • Ordin nr. 3.939/29.02.2024 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a,  în anul școlar 2024 - 2025, a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației

 • Ordin nr. 3.840/23.02.2024 privind aprobarea Listei unităților de învățământ incluse în Programul Național „Masa Sănătoasă” în anul 2024

  • Anexă (click Rotate clockwise după deschiderea documentului pentru a-l parcurge cu ușurință)

 • Ordin nr. 3.773/12.02.2024 pentru constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2024

 • Ordin nr. 3.771/09.02.2024 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2023 - 2024

 • Ordin nr. 3.694/01.02 2024 privind structura anului scolar 2024 - 2025

 • Ordin nr. 3.693/01.02 2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învăţământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licenţă, de master şi de doctorat

 • Ordin nr. 3.692/01.02.2024 privind lista programelor recunoscute la nivel naţional în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările de finalizare a studiilor

 • Ordin nr. 3.691/01.02.2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire, licenţă/diplomă şi disertaţie

 • Ordin nr. 3.469/29.01.2024 pentru aprobarea competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2023 - 2024 (anexele sunt disponibile în această pagină)

 • Ordin nr. 3.468/29.01.2024 privind aprobarea Listelor proiectelor de educație extrașcolară internaționale, naționale, regionale și interjudețene organizate în anul școlar 2023 - 2024

  • Anexa 1Lista proiectelor de educație extrașcolară naționale și internaționale ce se desfășoară în România în anul școlar 2023 - 2024, finanțate de Ministerul Educației  (CALENDARE aprobate prin nota nr. 24.954/01.02.2024)

  • Anexa 2: Lista proiectelor de educație extrașcolară naționale și internaționale ce se desfășoară în România în anul școlar 2023 - 2024, fără finanțare din partea Ministerului Educației (CALENDARE aprobate prin nota nr. 24.955/01.02.2024)

  • Anexa 3: Lista proiectelor de educație extrașcolară regionale și interjudețene ce se desfășoară în România în anul școlar 2023 - 2024  (CALENDARE aprobate prin nota nr. 24.953/01.02.2024)

 • Ordin nr. 3.069/15.01.2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior

 • Ordin nr. 3.036/09.01.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan

 • Ordin nr. 3.020/08.01.2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat

2023

 • Ordin nr. 6.902/28.12.2023 privind aprobarea setului de indicatori de monitorizare a învăţământului superior şi prognoza evoluţiei acestuia în raport cu dinamica pieţei muncii

 • Ordin nr. 6.901/28.12.2023 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2024

 • Ordin nr. 6.900/28.12.2023 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru anul 2024

 • Ordin nr. 6.877/22.12.2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024 - 2025

 • Ordin nr. 6.801/12.12.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2024 - 2025

 • Ordin nr. 6.755/06.12.2023 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programuluiSăptămâna verde

 • Ordin nr. 6.753/05.12.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate 

 • Ordin nr. 6.73728.11./2023 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat pentru anul universitar 2023 - 2024

 • Ordin nr. 6.731/28.11.2023 privind aprobarea Profilului de formare al absolventului

 • Ordin nr. 6.631/10.11.2023 pentru aprobarea Programului de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar „Împreună prindem curaj” și pentru alocarea sumelor provenind din Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității (detalii suplimentare regăsiți AICI)

 • Ordin nr. 6.565/24.10.2023 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordate de către Ministerul Educației copiilor din familiile persoanelor decedate în exploziile care au avut loc la Exploatarea Minieră Petrila (15 noiembrie 2008) și la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara

 • Ordin nr. 6.559/24.10.2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 6.151/2023 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2023 - 2024

 • Ordin nr. 6.535/17.10.2023 privind aprobarea cuantumului taxei de participare la cursul de inițiere în limba română, respectiv la sesiunea de evaluare a competențelor lingvistice în limba română pentru străinii adulți care au dobândit un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene

 • Ordin nr. 6.479/05.10.2023 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala altfel"

 • Ordin nr. 6.464/02.10.2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 6.173/28.10.2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

 • Ordin nr. 6.463/02.10.2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

 • Ordin nr. 6.330/25.09.2023 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023 - 2024

 • Ordin nr. 6.322/22.09.2023 privind aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic pentru anul școlar și universitar 2023 - 2024

 • Ordin nr. 6.271/14.09.2023 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) 

 • Ordin nr. 6.270/14.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior

 • Ordin nr. 6.238/08.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor (școlare)

 • Ordin nr. 6.234/06.09.2023 pentru aprobarea Listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2023 - 2024, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică 

 • Ordin nr. 6.152/31.08.2023 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 • Ordin nr. 6.151/31.08.2023 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2023 - 2024

 • Ordin nr. 6.071/31.08.2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învățământ preuniversitar și superior 

 • Ordin nr. 5.601/22.08.2023 privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot

 • Ordin nr. 5.041/10.07.2023 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2023 - 2024

  • AnexăUnitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2023 - 2024

 • Ordin nr. 5.866/30.08.2023 pentru aprobarea metodologiei de acordare a Avizului prevăzut în Ghidul solicitantului, pentru proiectele de investiții care vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat derulate în cadrul Programelor Operaționale cu finanțare din fonduri nerambursabile

  • Anexa 1: Metodologia de acordare a Avizului prevăzut în Ghidul Solicitantului, pentru proiectele de investiții care vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat derulate în cadrul Programelor Operaționale cu finanțate din fonduri nerambursabile

  • Anexa 2: Model de Aviz

 • Ordin nr. 4.966/30.06.2023 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și stabilirea venitului maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar pentru anul 2023

 • ORDIN nr. 4.143/29.06.2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învăţare în educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie a copiilor de la naştere la 6 ani

 • Ordin nr. 4.480/15.06.2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 4.366/2023 privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al examenului național de bacalaureat - 2023

 • Ordin nr. 4.475/15.06.2023 pentru completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023 - 2024, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.218/2022

 • Ordin nr. 4.439/12.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 - 2023

 • Ordin nr. 4.438/12.06.2023 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2023

 • Ordin nr. 4.429/08.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 - 2023

 • Ordin nr. 4.339/30.05.2023 pentru completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 - 2023

 • Ordin nr. 4.338/30.05.2023 pentru completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009

 • Ordin nr. 4.336/30.05.2023 privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al examenului național de bacalaureat - 2023

 • Ordin nr. 4.319/26.05.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 - 2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

 • Ordin nr. 4.325/29.05.2023 pentru modificarea ordinului ministrului educației nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar.

 • Ordin nr. 4.323/29.05.2023 pentru completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare

 • Ordin nr. 4.320/26.05.2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.720/2012 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat

 • Ordin nr. 4.315/25.05.2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 - 2024

 • Ordin nr. 4.135/03.05.2023 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023

 • Ordin nr. 4.112/28.04.2023 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023 

  • Anexă: Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023
 • Ordin nr. 4.108/28.04.2023 privind modificarea ordinului ministrului Educației nr. 6.254/2022 - Ghidul solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, cu modificările și completările ulterioare

 • Ordin nr. 4.072/26.04 2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, în Ministerul Educaţiei şi în alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023 - 2026

 • Ordin nr. 3.899/28.03.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea grupelor de acomodare pentru dobândirea noțiunii de limbă, cultură și civilizație românească de către elevii care nu a u fost înscriși în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani

 • Ordin nr. 3.889/27.03.2023 privind constituirea Consiliului ştiinţific care coordonează administrarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România

 • Ordin nr. 3.863/17.03.2023 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție, analiză și soluționare contestații a proiectelor depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor

 • Ordin nr. 3.862/17.03.2023 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție, analiză și soluționare contestații a proiectelor depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

 • Ordin nr. 3.800/09.03.2023 privind structura anului școlar 2023 - 2024

 • Ordin nr. 3.783/03.03.2023 privind aprobarea nivelului maximal de preț al pachetelor cu rechizite școlare acordate elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare

 • Ordin nr. 3.782/03.03.2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională

 • Ordin nr. 3.721/22.02.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2023

 • Ordin nr. 3.696/17.02.2023 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2022-2023

 • Ordin nr. 3.684/15.02.2023 pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a Procedurii de înscriere în clasa a IX -a, în anul școlar 2023 - 2024, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

 • Ordin nr. 3677/14.02.2023 privind modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice

 • Ordin nr. 3.675/14.02.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 6.461/23.12.2022 - Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor

 • Ordin nr. 3.674/14.02.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 6 423/2022 - Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

 • Ordin nr. 3.663/13.02.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 3.071/2023 - Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual

 • Ordin nr. 3.656/13.02.2023 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2023

 • Ordin nr. 3.629/02.02.2023 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Săptămâna verde"

 • Ordin nr. 3.612/31.01.2023 privind aprobarea Listei activităților educative internaționale, naționale, regionale și interjudețene organizate în anul școlar 2022 - 2023

 • Ordin nr. 3.613/31.01.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual

 • Ordin nr. 3.262/30.01.2023 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.219/2010 privind recunoașterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările și completările ulterioare

  • AnexăLista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 • Ordin nr. 3.139/25.01.2023 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011

 • Ordin nr. 3.138/25.01.2023 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022 - 2023 

 • Ordin nr. 3.046/17.01.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking

 • Ordin nr. 3.027/12.01.2023 pentru aprobarea competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2022-2023

2022

 • Ordin nr. 6.453/22.12.2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru anul 2023
 • Ordin nr. 6.452/22.12.2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat
 • Ordin nr. 6.451/22.12.2022 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023
 • Ordin nr. 6.450/22.12 2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2023
 • Ordin nr. 6.434/21.12.2022 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022 - 2023 
 • Ordin nr. 6.429/19.12.2022 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2022 și a noilor cuantumuri ale bursei de merit olimpic internațional
  • Anexa 1: Lista elevilor care au obținut distincții la olimpiadele școlare internaționalee în anul 2022, beneficiarii prevederilor Legii 235/2010, cu modificările și completările ulterioare
  • Anexa 2: Lista cuprinzând absolvenții de liceu care, în calitate de elevi, au obținut  distincții la olimpiadele școlare internaționale desfășurate în anul 2022 și care, ulterior obținerii distincției, au fost admiși la universități
 • ​Ordin nr. 6.419/15.12.2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014
 • Ordin nr. 6.409/14.12.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014 
 • Ordin nr. 6.404/14.12.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014
 • Ordin nr. 6.391/12.12. 2022 privind aprobarea cuantumului taxei de participare la cursul de inițiere în limba română, respectiv la sesiunea de evaluare a competențelor lingvistice în limba română pentru străinii adulți care au dobândit un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene
 • Ordin nr. 6.384/08.12.2022 privind aprobarea plății de către Ministerul Educației a indemnizațiilor de merit prevăzute de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, pentru unu număr de 9 persoane
 • Ordin nr. 6.218/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 - 2024
 • Ordin nr. 6.217/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023 - 2024
 • Ordin nr. 6.177/31.10.2022 privind înființarea Registrului național al formatorilor din învățământul preuniversitar și constituirea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar
 • Ordin nr. 6.174/31.10.2022 privind aprobarea programei școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS6.5,6.6, cod SMIS146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației - Managementul emoțiilor (anexă)
 • Ordin nr. 6.173/28.10.2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar
 • Ordin nr. 6.129/24.10.2022 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și a procedurii privind elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru străinii adulți care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene
 • Ordin nr. 6.127/24.10.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind școlarizarea și organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și a Procedurii privind elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru minorii care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și pentru minorii cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene
 • Ordin nr. 5.812/29.09.2022 pentru aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2022 - 2023, în condiţiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II) 
 • Ordin nr. 5.807/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei speciale de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obținut o protecție internațională în România și care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoașterii și atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piața forței de muncă sau al continuării studiilor
 • Ordin nr. 5.732/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual
 • Ordin nr. 5.379/07.09.2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.359/01.09.2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022 - 2023
 • Ordin nr. 5.243/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024 (inclusiv anexele: 1 - 5)
 • Ordin nr. 5.242/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2023
  • Anexă:Calendarul examenului național de bacalaureat - 2023
 • Ordin nr. 5.241/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022 - 2023
 • Ordin nr. 4.800/26.08.2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației
  • Anexa 1: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație digitală și abilități media - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - XII)
  • Anexa 2: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - X)
  • Anexa 3: Programă școlară pentru disciplina opțională Strategii metacognitiveCurriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasa a X-a)
 • Ordin nr. 4.759/22.08.2022 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022 - 2023 
 • Ordin nr. 4.739/19.08.2022 privind privind aprobarea de programe școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul primar și gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - discipline de specialitate artă - muzică, arte vizuale, coregrafie - ciclul primar și gimnazial
 • Ordin nr. 4.523/10.08.2022 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023
  • AnexăUnitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023
 • Ordin nr. 4.224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile
 • Ordin nr. 4.223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023
 • Ordin nr. 4.183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2022)
 • Ordin nr. 4.139/29.06.2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate
 • Ordin nr. 3.961/06.06.2022 pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022 - 2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi
 • Ordin nr. 3.685/04.05.2022 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei
 • Ordin nr. 3.609/20.04.2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.797/2017 privind Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a claselor cu  predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar
 • Ordin nr. 3.551/07.04.2022 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022
 • Ordin nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022 - 2023
 • Ordin nr. 3.496/30.03.2022 privind aprobarea Listei unităților de învățământ - runda 1 - în cadrul Schemei de granturi din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență + Anexă (lista celor 1.391 de unități de învățământ)
 • Ordin nr. 3.364/10.03.2022 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS)
 • Ordin nr. 3.363/10.03.2022 privind aprobarea componenței Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, a procedurii de organizare și funcționare a acesteia și pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României (anexele 1 și 2, precum și anexele procedurilor prevăzute în anexa 1 sunt integrate în ordin)
 • [ABROGAT] Ordin nr. 3.352/10.03.2022 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020
 • Ordin nr. 3.445/17.03.2022 privind  aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 - 2023
 • Ordin nr. 3.343/8.03.2022 privind abrogarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerului Sănătății: nr. 707/8.03.2022
 • Ordin nr. 3.188/21.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Educației
 • Ordin nr. 3.158/17.02.2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022
  • Anexa: Lista competițiilor sportive şcolare naționale ce se vor organiza și desfășura în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, în anul școlar 2021-2022, cu finanțare ME + Lista competițiilor sportive şcolare naționale pentru elevii-sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar, ce se vor organiza și desfășura în cadrul Campionatelor naționale școlare, în anul școlar 2021-2022, cu finanțare ME
 • Ordin nr. 3.133/14.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind desemnarea membrilor rețelei Școlilor Asociate pentru UNESCO (ASPnet)
 • Ordin nr. 3.126/11.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2022
 • Ordin nr. 3.123/09.02.2022 al ministrului educației pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
 • Ordin nr. 3.106/09.02.2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 • Ordin nr. 3.102/14.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
 • Ordin nr. 3.095/07.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking
 • Ordin nr. 3.089/04.02.2022 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014
 • [ABROGAT] Ordin nr. 3.073/31.01.2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
 • Ordin nr. 3.066/27.01.2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5.992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022
 • Ordin nr. 3.062/25.01.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea Programului „A doua șansă” - învățământ primar și a Metodologiei privind organizarea Programului „A doua șansă” - învățământ secundar
 • Ordin nr. 3.054/21.01.2022 privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 - 2022 
 • Ordin nr. 3.020/10.01.2022 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2022
 • Ordin nr. 3.030/14.01.2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerului Sănătății: nr. 82/13.01.2022) 

***

Arhivă ordine de ministru

***

Notă: Ordinele de ministru care fac obiectul publicării în Monitorul Oficial vor fi disponibile în această pagină de regulă după apariția în respectiva publicație. În măsura posibilităților, încercăm să le publicăm într-un format accesibil/ușor de utilizat.

Cadru normativ: 
Data publicării: 
Vineri, 20 Decembrie, 2019