Procedură de acreditare a reprezentanților mass-media pentru anul 2024

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
03.01.2023

Cea mai recentă actualizare: 3 ianuarie 2024

--------------------------------------------------

Reprezentanții mass-media au la dispoziție două tipuri de acreditare la Ministerul Educației:

I. Acreditare anuală

Pentru a obține o acreditare anuală, jurnaliștii interesați completează și transmit pe adresa de e-mail a Biroului de Presă, la fiecare început de an (de regulă, în intervalul ianuarie - februarie), următoarele documente:

  • Formular de acreditare + Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal [disponibile AICI în format PDF/MS Word]

  • Fotocopie după legitimația de presă/serviciu vizată la zi.

Documentația completă va fi transmisă pe adresa de e-mail biroupresa@edu.gov.ro

Acreditările anuale pot face subiectul unor actualizări periodice. 

Jurnaliştilor cu acreditare anuală le sunt transmise informările/comunicatele/materialele de presă emise de Ministerul Educației.

De asemenea, sunt invitați la conferințele de presă sau evenimentele organizate și anunțate în prealabil.

*** *** *** 

Acreditările anuale se acordă astfel:

  • Pentru presa scrisă/presă online (centrală/locală): 3 redactori şi 2 fotoreporteri

  • Pentru posturi de radio şi televiziune: 3 redactori/reporteri şi 6 operatori/tehnicieni

  • Pentru agenţiile de presă: 3 redactori şi 3 fotoreporteri.

II. Acreditare temporară

Acreditarea temporară (valabilă 24 de ore) poate fi obţinută de jurnaliștii fără acreditare anuală care doresc să participe la o acțiune destinată mass-media, organizată de Ministerul Educației.

Acreditarea temporară se acordă pe baza unei solicitări din partea redacţiei, transmisă pe adresa de e-mail biroupresa@edu.gov.ro.

Acreditarea temporară oferă accesul în sediul instituției (sau în alte spații clar precizate în anunțurile de presă) la acțiunea/acțiunile pentru care a fost acordată/confirmată. Pentru conformitate, la momentul accesului jurnalistul trebuie să prezinte obligatoriu legitimația de presă și actul de identitate persoanelor autorizate să le solicite. 

Relații suplimentare privind modul de acreditare pot fi obţinute la următoarele numere de telefon:

  • 021/315.04.21

sau pe adresa de e-mail: