Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Date calitative despre şcolile gimnaziale
Utile
Ultimele documente
 • CLARIFICARI PRIVIND aranjarea salilor de conferinta pentru cele 2 seminarii din 18/19.09.2015 cu 65 si respectiv 40 persoane
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista provizorie a candidaţilor de origine etnică română din MACEDONIA, admişi în sesiunea I ca bursieri ai statului român la studii universitare de licenţă în învăţământul de stat din România, începând cu anul universitar 2015-2016.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista provizorie a candidaţilor de origine etnică română din ALBANIA, admişi în sesiunea I ca bursieri ai statului român la studii universitare de licenţă în învăţământul de stat din România, începând cu anul universitar 2015-2016.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANUNȚ pentru selectarea a 2 parteneri organizații neguvernamentale/ instituții de învățămțnt superior acreditate, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind dezvoltarea de standarde comune și sisteme pentru implicarea autorităților locale în procesul decizional în unitațile școlare, care se va depune spre finanțare la POCA, axa prioritară 1, obiectivul specific 1.1,
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista provizorie a candidaţilor de origine etnică română din DIASPORA, admişi în sesiunea I ca bursieri ai statului român la studii universitare de licenţă în învăţământul de stat din România, începând cu anul universitar 2015-2016.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL METODOLOGIEI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANUNȚ - pentru selectarea a 2-3 parteneri organizații neguvernamentale/ instituții de învățămțnt superior acreditate, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind dezvoltarea de standarde comune și sisteme pentru prevenirea și sancționarea violenței în unitațile școlare, care se va depune spre finanțare la POCA, axa prioritară 1, obiectivul specific 1.1,
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de expert gradul IA (1 post) la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • APEL PENTRU SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • APEL PENTRU SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE în grupurile de lucru pentru evaluările naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a din anul şcolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult