Școli-pilot

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[secțiune actualizată în data de 29.09.2023]

[COMPLETARE] Lista unităților de învățământ preuniversitar care vor utiliza catalogul electronic în anul școlar 2023 - 2024

(aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.435/28.09.2023 privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot)

***

Lista unităților de învățământ preuniversitar care vor utiliza catalogul electronic în anul școlar 2023 - 2024

(aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.601/22.08.2023 privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot)

***

 Informare privind prelungirea termenului pentru înscrierea/reînscrierea în rețeaua de unități-pilot care utilizează exclusiv catalogul electronic

***

Informare privind prelungirea perioadei depunerii dosarelor pentru programul Școli-Pilot în anul școlar 2023 - 2024 (data publicării: 03.07.2023)

***

În anul școlar 2023 - 2024, unitățile de învățământ preuniversitar pot primi statutul de școală-pilot, cu condiția înscrierii în rețeaua de unități-pilot ce va fi aprobată prin ordin de ministru până la data de 31 august 2023.

În acest scop, regăsiți mai jos o serie de informații de actualitate.

Dobândirea statutului de școli-pilot începând cu anul școlar 2023 - 2024

Utilizarea catalogului electronic în unități-pilot în anul școlar 2023 - 2024

În anul școlar 2023 - 2024, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular pot consemna situația școlară a elevilor doar în format electronic (catalog electronic), cu condiția înscrierii în rețeaua de unități-pilot ce va fi aprobată prin ordin de ministru până la data de 31 august 2023.

*** 

Detalierea metodologiei pentru aprobarea și monitorizarea școlilor-pilot

Cine poate aplica pentru a deveni școală-pilot?

Orice unitate de învățământ autorizată sau acreditată, publică sau particulară, de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal teoretic sau tehnologic, postliceal sau unități din învățământul profesional și tehnic.

Sunt încurajate aplicațiile depuse în parteneriat, inclusiv public-privat, care au capacitatea de a pilota aceleași practici în condiții relevante diferite și au potențial de a identifica și scala rezultatele pozitive.

Pot aplica și autoritățile publice locale pentru a pilota măsuri integrate la nivel de UAT, fie prin implicarea serviciilor publice locale, fie în parteneriat cu organizații non-guvernamentale care presetează servicii de educație sau asistență socială.

Cine selectează școlile-pilot?

La nivelul Ministerului Educației funcționează o comisie care sprijină dezvoltarea proiectului de școală-pilot și propune aprobarea acestuia prin ordin de ministru, inclusiv derogarea de la norme existente, în limita legii.

Criterii de selecție a școlilor-pilot

 • Solicitantul are un plan clar și fezabil de pilotare a unui program complex de inovare educațională sau de experimentare a unor măsuri individuale, specifice, pentru a testa abordări noi, inovative, de predare-învățare-evaluare, de eficientizare a costurilor, de digitalizare sau de colaborare cu comunitatea locală.

 • Durata pilotării este clar definită și permite evaluarea rezultatelor și estimarea impactului (e.g.: pe cohortă, pe an școlar, pe ciclu de învățare etc.).

 • Obiectivele sunt clar definite, realiste și vizează un aspect relevant al procesului de predare-învățare-evaluare.

 • Rezultatele vizate sunt descrise în mod concret, sunt măsurabile și sunt coerente cu politicile, obiectivele și strategiile naționale în domeniu; prioritate au proiectele care pilotează măsuri propuse în programul România Educată.

 • Metodologia de implementare a pilotării este definită și realistă, iar școala are, sau poate agrega printr-un parteneriat la nivel de comunitate, competențele și resursele necesare pentru a duce la bun sfârșit pilotarea.

 • Resursele necesare pentru implementarea pilotării, inclusiv financiare, sunt definite, detaliate și disponibile.

 • Soluțiile propuse prin pilotare sunt inovative la nivelul sistemului național de învățământ sau reprezintă transferuri de practici relevante inter-regiuni sau inter-sectoare. Modelele sau practicile dezvoltate în proiectul-pilot sau de experimentate pot fi utilizate la nivel național.

 • Există un plan de diseminare a procesului de pilotare la nivelul localității și a județului, cu sprijinul ISJ:

  • comunică deschis de la începutul pilotării despre planuri, activități și rezultate către toate grupurile-țintă;

  • asigură fluxul de informații între școli, autorități și un eventual corp de cercetători/evaluatori care sprijină pilotarea.

 • Există un plan de monitorizare și evaluare, de identificare și eliminare a barierelor, de management al riscurilor de atingere a obiectivelor pilotării și de mitigare a riscurilor de eșec la care sunt expuși elevii în raport cu sistemul public de învățământ.

 • Solicitantul implică corpul profesoral, elevii, părinții și comunitatea locală în pregătirea, implementarea, monitorizarea și scalarea proiectului-pilot, în timpul proiectului și în evaluarea rezultatelor acestuia. Modalitățile de implicare a acestora în diferite etape sunt descrise clar în proiect.

 • Solicitantul dispune de un sistem de monitorizare clar și transparent care îi permite să verifice impactul proiectului-pilot asupra rezultatelor învățarii, asupra realizării obiectivelor din profilurile de competență pentru fiecare ciclu școlar, asupra eficienței proiectului. Sistemul de monitorizare trebuie descris clar în aplicație.

 • Existența unui parteneriat cu alți actori din afara sistemului de învățământ (agenți economici, ONG-uri, autorități publice locale sau centrale), precum și intenția de a aplica pentru fonduri europene în procesul de implementare reprezintă elemente calitative ale propunerii.

 • Proiectele-pilot de rețea, realizate în comun de mai mulți furnizori de educație și/sau formare, care asigură un impact mai mare al rezultatelor-pilot și diseminarea regională, vor avea prioritate, inclusiv la finanțări ulterioare din fonduri europene sau din venituri la nivel județean, în funcție de hotărârile ulterioare.

Modalitatea de aplicare

Solicitarea se face prin completarea formularului-standard, căruia îi sunt anexate declaraţia scrisă, asumată de conducerea unităţii de învăţământ, de exprimare a disponibilităţii şi a capacităţii de aplicare a intervenţiei pilotate, inclusiv un document care să evidenţieze acordul părinţilor, dat în urma consultării consiliului/asociaţiilor reprezentative ale părinţilor din cadrul unităţii de învăţământ şi, după caz, a consultării consiliului elevilor. Persoanele desemnate ca semnatare ale cererii trebuie să aibă dreptul de a semna în numele tuturor furnizorilor de educație/formare profesională implicați în solicitare.

Date de contact

Etichete: 
Data publicării: 
Vineri, 8 Aprilie, 2022