Legislație subsecventă || Pachetul de legi ale educației „România Educată”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

În această pagină veți regăsi legislația subsecventă (mai întâi în forma propusă spre consultare, ulterior în forma finală, aprobată prin ordine de ministru, hotărâri de guvern etc.), ce derivă din aplicarea pachetului de legi ale educației „România Educată”.

Secțiunea de față vă oferă resurse esențiale pentru a rămâne informați și implicați în procesul de elaborare a legislației subsecvente.

Vă invităm să urmăriți periodic această pagină și să fiți parte din dialogul pe care-l inițiem.

PACHETUL DE LEGI ALE EDUCAȚIEI „ROMÂNIA EDUCATĂ”

► Legea Învățământului Superior nr. 199/2023 (actualizată)

► Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 (actualizată)

LEGISLAȚIE SUBSECVENTĂ (aprobată)

► Ordin nr. 3.469/29.01.2024 pentru aprobarea competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2023 - 2024 (anexele sunt disponibile în această pagină)

► Ordin nr. 3.468/29.01.2024 privind aprobarea Listelor proiectelor de educație extrașcolară internaționale, naționale, regionale și interjudețene organizate în anul școlar 2023 - 2024 

  • Anexa 1: Lista proiectelor de educație extrașcolară naționale și internaționale ce se desfășoară în România în anul școlar 2023 - 2024, finanțate de Ministerul Educației  (CALENDARE aprobate prin nota nr. 24.954/01.02.2024)

  • Anexa 2: Lista proiectelor de educație extrașcolară naționale și internaționale ce se desfășoară în România în anul școlar 2023 - 2024, fără finanțare din partea Ministerului Educației (CALENDARE aprobate prin nota nr. 24.955/01.02.2024)

  • Anexa 3: Lista proiectelor de educație extrașcolară regionale și interjudețene ce se desfășoară în România în anul școlar 2023 - 2024  (CALENDARE aprobate prin nota nr. 24.953/01.02.2024)

► Ordin nr. 3.069/15.01.2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior

Ordin nr. 3.036/09.01.2024  pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan

Ordin nr. 6.463/02.10.2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

Ordin nr. 6.271/14.09.2023 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) 

Ordin nr. 6.270/14.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior

► Ordin nr. 6.238/08.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor (școlare) + pagina dedicată.

► Ordin nr. 6.224/04.09.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare

► Ordin nr. 6.072/31.08.2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învățământ preuniversitar și superior 

LEGISLAȚIE SUBSECVENTĂ (supusă consultării publice)

[29.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Hotărâre de Guvern privind instituirea Programului Național „Masă sănătoasă”

[23.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Hotărâre de Guvern privind tipurile de informații și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

[21.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectul metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan

[14.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcțiilor didactice de predare sau didactice auxiliare și a modelului de certificat medical pentru încadrarea într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară din învățământul superior

[09.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

[01.11.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectul Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat

[25.10.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin privind aprobarea Procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare

[25.10.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectul Metodologiei de organizare a programului „Săptămâna verde”

[18.10.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiecte de acte normative privind aprobarea metodologiilor-cadru de organizare și desfășurare a examenului de promovare în cariera didactică, respectiv a concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învățământul superior

[21.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiecte de acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educației

[21.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

[21.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP)

[14.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Metodologie privind depășirea efectivelor formațiunilor de antepreșcolari, preșcolari sau de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

[07.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”

[05.09.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior

[30.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți

[28.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi

[25.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior

[25.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectul Metodologiei-cadru de acordare a burselor școlare

[24.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectul Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

[23.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiecte de ordine de ministru privind aprobarea unor regulamente de organizare și funcționare (palate și cluburi ale copiilor / cluburi sportive școlare)

[11.08.2023 // CONSULTARE PUBLICĂ] Proiect de ordin de ministru privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învățământ preuniversitar și superior 

Data publicării: 
Joi, 24 August, 2023